jump to navigation

UPV/EHU EUSKO BAIC-EN SARTZEN DA, EUSKADIN ADIMEN ARTIFIZIALA SUSTATZEKO 22.03.23

Posted by consejosocialupv in notasprensa-2023.
add a comment

● UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak Unibertsitateak Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Institutuan (KronikGUNE) parte hartzea ere onartzen du
● HKEEko lehendakariak UPV/EHUren 2020ko fiskalizazio-txostena aurkeztu dio Gizarte Kontseiluari

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak gaur goizean onartu du UPV/EHUk Eusko BAICen (Adimen Artifizialaren Euskal Zentroa) parte hartzea, Euskadin adimen artifiziala (IA) sustatzeko, bai eta IAri lotutako talentua sustatu, garatu, atxiki eta erakartzeko ere, Euskadi IA Industrialaren erakargune gisa kokatzeko helburuarekin.

Era berean, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak UPV/EHUk KronikGUNEn, ‘Biosistemak, Osasun Sistemetako Ikerketa Institutua’ Elkartean, parte hartzea onartu du. Elkarte horren helburua da nazioartean erreferentea den ikerketa aplikatu eta translazionaleko institutu gisa posizionatzea, osasun-politika eta -zerbitzu berrien garapena, ezarpena eta ebaluazioa sustatzeko, baina baita antolaketa-prozesuak eta -ereduak ere, aldaketaren kudeaketa erraztuz eta osasun-zerbitzuetako ikerketa-lana gidatuz.

Bi zentroetan, Eusko BAICen eta KronikGUNEn, UPV-EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak onartu du, helburu horiek garatzeko, UPV/EHUk zentro edo egitura propioak edo mistoak sortu ahal izango dituela (kasu honetan, erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzan), edo beste zentro edo egitura batzuetan parte hartu ahal izango duela, nortasun juridikoarekin edo gabe, baldin eta egin nahi diren jarduerek hala justifikatzen badute eta bikoiztasunik sortzen ez badute lehendik dauden beste zentro edo egitura batzuen jarduketarekiko.

2020ko Fiskalizazio-txostena

Bestalde, Ana Helguera, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) lehendakariak UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkuran aurkeztu du –euskal gizartearen parte-hartzea bermatzen duen gobernu-organoa, gizartearen eta unibertsitate-komunitatearen interesak ordezkatzen dituena– EHUren 2020ko ekitaldiko Fiskalizazio Txostena.

UPV-EHUko Gizarte Kontseiluak nabarmendu du, urteko kontuei dagokienez, HKEEk aldeko iritzia eman zuela ekitaldi horretan, 2020an bere jarduera ekonomiko eta finantzarioa arautzen duen legezko araudia arrazoiz betez. Txosten horri dagokionez, UPV-EHUko Gizarte Kontseiluak aipatzen du unibertsitatearen 2020ko kontuen fiskalizazio-txostenean hutsune puntualak atzeman zirela.

Horiek langileen gastuen arloan (irakasleei 502.659 euroko ordainsariak ordaintzea araudi erregulatzailean aurreikusi gabeko kontzeptuengatik, eta Unibertsitateei buruzko Lege Organikoan aldi baterako lan-kontratua duten irakasle eta ikertzaileentzat ezarritako irakasleen plantillaren % 40ko muga gainditzea) eta Administrazio Kontratazioan (754.831 euroko gastuak aitortzea hornidura eta zerbitzuetan, kontratu-estaldurarik gabe) jasotzen ziren.

Beste aurrekontu-aldaketa batzuk

Era berean, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, azken bileran, Unibertsitatearen hiru aurrekontu-aldaketa onartu zituen, 541.00 euro inguruko zenbatekoarekin, hainbat saili lotutako ikerketa-proiektuetarako, eta 10.000 eurotik beherako beste 13 proposamen baliozkotu zituen (53.600 euro inguruko zenbateko metatuarekin), unibertsitateko lana garatzeko behar den ekipamendu zientifikorako, informatikorako edo altzarietarako.

Azkenik, erakunde horrek azken bileran onartu zuen, aurkeztutako espedienteen arabera, unibertsitate-hedapeneko 13 irakaskuntza propioren prezioak finkatzea (graduondoko tituluak). Era berean, oniritzia ematen zitzaien 2022ko ekitaldiko Gizarte Kontseiluaren aurrekontuaren likidazio-egoerei.


227.- Osoko Bilkura 22.03.23

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2023.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

  1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko abenduaren 21ean egindako berrehun eta hogeita seigarren saioko akta.
  2. UPV/EHUren 2020ko Fiskalizazio Txostena.
    Txostena
  3. Gizarte Kontseiuaren aurrekontu-likidazio egoerak 2022ko abenduaren 31an. Auditoria-txostena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  4. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  5. Unibertsitate hedakuntzako irakaskuntzak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  6. UPV/EHUren parte hartzea “Biosistema (KRONIKGUNE) Osasun Sitemen Ikerketa Institutoa”. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  7. UPV/EHUren parte hartzea “Adimen Artifizialeko Euskal Zentroa (EUSKO BAIC)”. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  8. Erregu-galderak.


Ikerketa produktuen eta zerbitzuen katalogoa 6.03.23

Posted by consejosocialupvehu in Uncategorized.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak egin du EHUREN IKERKETA PRODUKTUEN ETA ZERBITZUEN KATALOGOA 2007-2010ko Plan Estrategikoaren esparruan, kanpoko eskatzailea Unibertsitateak gizarteari eta enpresei eskaintzen dituen edo eskaintzeko gaitasuna duen produktu eta zerbitzu guztietan sartu ahal izateko.

Katalogoa, Unibertsitatearen eskaintzen gida praktiko gisa konfiguratuta dagoena, lau arlotan bana daiteke, zeinetan Enpresei eta Ikerketa Taldeei eskaintzen zaizkien Zerbitzuetara sartzeko beharrezkoa den informazioa biltzen den. Adituak diren gaietan hainbat espezialistek gizarteari eskaintzen dizkiete haien jakintzak eta gure Unibertsitatean burutu diren doktoretza tesien zerrenda luzea ere biltzen da bertan.

Enpresentzako zerbitzuak
Ikerketa taldeak
Adituen gida