jump to navigation

226.- Osoko Bilkura 21.12.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko azaroaren 10ean egindako berrehun eta hogeita bosgarren saioko akta.
 2. Titulazio Ofizialak. Gradu eta Master. Aldatzea. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 3. Ikasketa Osagarriak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Gizarte Kontseiluaren 2023. urterako aurrekontua. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Irakasleen gehigarrizko ordainsari osagarrien (C1 eta C2 tarteak) esleipena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 7. Irakasleen gehigarrizko ordainsari osagarrien esleipena, Irakasle-ikertzaileen arloko Errektoreordetzaren Erabakiaren kontrako errekurtsoa aintzat hartu eta gero lortutakoak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitzena. Errekurtsoak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 9. Erregu-galderak.

UPV/EHUk HAMABI UNIBERTSITATE-TITULAZIO DUAL ESKAINIKO DITU DATORREN IKASTURTEAN 21.12.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur erabaki du Hezkuntza Sailari honako hauen ezarpena eskatzea

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur goizean erabaki du Hezkuntza Sailari Gizarte Zientzien eta Legearen arloko zazpi unibertsitate-titulazioren eta Ingeniaritza eta Arkitekturaren arloko bost unibertsitate-titulazioren ezarpena proposatzea. Unibertsitate-titulazio horiek prestakuntza DUAL gisa eskainiko dira hurrengo ikasturtean. Prestakuntza duala ikaskuntza ikastetxean nahiz enpresan garatzen duen hezkuntza sistema mistoa da. Hamabi kasu horietan, UPV/EHUk erakunde, enpresa eta beste agente batzuekin sinatutako lan-hitzarmenen bitartez nahitaezko ezagutza teorikoak emango ditu, eta elkarte parte-hartzaileek horiek osatuko dituzte ikasleriari alderdi praktikoa irakatsiz.

Gizarte Zientzien eta Legearen arloan prestakuntza DUALaren bidez eskainiko dira honako zazpi gradu hauek: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza (Bizkaia eta Gipuzkoa), Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa, Ikus-entzunezko Komunikazioa, Kazetaritza, Publizitatea eta Harreman Publikoak, Soziologia eta Lan Harremanak eta Gizarte Langintza. Ingeniaritza eta Arkitekturaren arloan honako hiru gradu hauek: Automobilgintzaren Ingeniaritza, Prozesu eta Produktuen Berrikuntzaren Ingeniaritza eta Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza. Baita honako bi unibertsitate master hauek: Fabrikazio Digitala/Master in Digital Manufacturing eta Sistema Txertatuen Ingeniaritza.

Hogeita hamar ikastaro osagarri

Horrez gain, Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak iraupen laburreko hogeita hamar ikastaro osagarri onartu edo hitzartu ditu. Horien artean honako hauek daude: Epidemiologia eta demografia, Enpresen administrazioa, Telekomunikazio sare eta zerbitzuen diseinu eta gestioa, Kristautasunaren oinarriak, Erdi aroko arte arabiarra, Giza eboluzioa, UPV/EHUko Gazte Ekintzailetzarako Programarako prestakuntza osagarriko ikastaroak, Haur eta gazte literatura ikasgeletan eta Industria marketing digitala.

Ordainsari osagarriak 296 irakasleri

2022ko azken saioan, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak aurtengo deialdiari dagozkion C1 eta C2 mailetako gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitu dizkie 296 irakasleri. Horrez gain, iazko deialdiko A eta B osagarrien esleipenaren aurka aurkeztutako errekurtsoak ebatzi dira.

Aurrekontu-aldaketak

Gaurko bileran bertan, Osoko Bilkurak 10.000 eurotik gorako 4 aurrekontu aldaketa proposamen onartu ditu, 112.566,70 euroko guztizko zenbatekorekin, bulegoko materiala, ikasmateriala, material zientifikoa eta inbentariagarria erosteko. Halaber, 10.000 eurotik beherako 18 proposamen baliozkotzea adostu du, 52.471,61 euroko guztizko zenbatekorekin, ekipamendu zientifikoa, irakaskuntzakoa, informatikoa, eta ikus-entzunezkoa erosteko. 22 aurrekontu aldaketa horien batura 165.038,31 euro da guztira.

Gizarte Kontseiluaren 2023ko aurrekontua

Osoko bilkurak UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren 2023ko ekitaldirako aurrekontua ere onetsi du, zeinaren diru-sarreren eta gastuen egoera 450.000 eurokoa baita guztira. Gizarte Kontseilua euskal gizarteak unibertsitatean parte hartzen duela bermatzen duen gobernu-organoa da, eta gizartearen eta unibertsitate-komunitatearen interesak ordezkatzen ditu.

Unibertsitateko jarduerekiko lankidetza aktiboaren ikuspegitik, bost jarduera-ardatz ditu:

 • Kontseiluaren egitekoa indartzea, gizarte-beharrizan berriak kontuan izanda.
 • Unibertsitatea eta enpresak gerturatzea eta ikasle egresatuen enplegagarritasuna sustatzea.
 • Sariak eta aintzatespenak ematea Gizarte Kontseiluaren jarduera-esparruetan.
 • Aliantza-politika bat garatzea beste gizarte-entitate eta -erakunde batzuekin.
 • Gardentasunean eta kontu-ematean oinarritutako unibertsitate-gobernantza baterantz aurrera egiten laguntzea.


Topalekua 112 zk. 2022 azaroa 30.11.22

Posted by consejosocialupvehu in Topaleku.
add a comment