jump to navigation

Topalekua 108 zk. 2021azaroa 18.11.21

Posted by consejosocialupvehu in Topaleku.
add a comment

Topa108E


EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO GRADUATUEN % 77 AUTONOMIA ERKIDEGOAN BIZI DA ETA LAN EGITEN DU 27.10.21

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa, Uncategorized.
add a comment

Gizarte Kontseiluak Lanbidek, laneratzeari buruz, burututako txostena aztertu du

Lanbidek burututako UPV/EHUko ikasleen laneratzeari buruzko azken inkestak, 2017ko promozioari zuzendutakoak, erakusten du % 77 Autonomia Erkidegoan bizi dela eta lan egiten duela. Beste % 13 Euskal Herrian bizi da eta kanpoan lan egiten du, % 3 kanpoan bizi da eta Euskadin lan egiten du eta gainerako % 7 EAEtik kanpo bizi da eta lan egiten du. Euskal Herritik kanpo eta aipatutako inkestan jasotako mugikortasun geografikoaren arabera, graduatuen % 10 beste eskualdeetan bizi da eta lan egiten du, eta % 3 munduko zenbait herrialdetan.
Langabezia tasa ikasketak amaitu eta hiru urtera % 12koa da, bi puntu gehiago aurreko promozioarekin alderatuta eta enplegu tasa % 81eko da, 2016koa baino hiru puntu gutxiago. Datu hauek eta beste batzuk ‘UPV/EHUn ikasketak amaitu dizten ikasleen laneratzeari buruzko txostena-ren emaitzaren aurrerapenak, 2020ra dagozkienak, Bilbon ospatu den Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte-Kontseiluaren Osoko Bilkuran aztertu dira.

Asebetetze nabarmena enpleguarekin

Graduatuen batezbesteko asebetetzea enpleguarekin 10etik 7koa da, kontuan hartuta betetzen diren funtzioak, igoera aukerak, soldata eta lan-egonkortasuna.

Grafikoan zehazki ikus daiteke 2017ko promozioko ikasleen lan-egoera. Lanbidek urteroko inkesta hau burutzen du 1997tik, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren ekimenez. Titulazioa lortu eta hiru urtera burutzen du, uste baita denbora nahikoa dela karrera profesional bat bideratzeko sektore edo lanbide zehatz batentzat. Guztira 26.000 pertsona galdetzen dira urtero Lanbideren eskutik Euskadiko ikasleen laneratzearen adierazleak ezagutzeko.

Azkeneko edizioan, UPV/EHUko 2017ko graduko promozioari dagokionean (hiru urte daramatzana lan-merkatuan), ondokoa nabarmentzekoa da jakintza-arloaren arabera:

 • Osasun Zientziek % 90ko enplegu tasa eta % 5eko langabezia tasa dute.
 • Irakaskuntza Teknikoek % 88ko enplegu tasa eta % 8ko langabezia tasa dute.
 • Gizarte Zientziek % 79ko enplegua eta % 16ko langabezia dute.
 • Zientzia Ekonomiko-Juridikoek % 77ko enplegua eta % 15eko langabezia dute.
 • Zientzia Esperimentalek % 73ko enplegua eta % 15eko langabezia dute.
 • Humanitateek % 71eko enplegu tasa eta % 20ko langabezia tasa dute.

Enplegua, UPV/EHUko ikasleek ikasitako espezialitate akademikoari lotuta, % 95eko da Osasun Zientzietan eta Irakaskuntza Teknikoetan, % 92koa Zientzia Esperimentaletan, % 83koa Humanitateetan, % 81ekoa Gizarte Zientzietan eta % 69koa Zientzia Ekonomiko-Juridikotan.

1.590 euroko hileko batezbesteko soldata

Lanaldi osoan lan egiten duten UPV/EHUko graduatuen hileko batezbesteko soldata garbia 1.590 eurokoa da, 14 ordainketekin. Zehazki, hauek dira soldatak jakintza-arloaren arabera txikienetik handienera: Osasun arloko Zientziak (1.858 euro), Teknikoak (1.591 euro), Sozialak (1.544 euro), Humanitateak (1.535 euro), Zientzia Ekonomiko-Juridikoak (1.460 euro) eta Zientzia Esperimentalak (1.371 euro). Orokorrean, lan-murriztuko okupazioaren ehunekoak gora egin du.

2017Ko promozioko bide nagusia enplegua lortzeko inguru soziala eta profesionala da oraindik % 25eko kuotarekin. Jarraian doaz oposizioak/ lan-poltsa publikoa (% 21,1), eskaintza zehatz bati erantzutea (% 15,6), CV aurkeztea / Enplegu zerbitzuan alta ematea (% 13,3), unibertsitate ingurunea (% 10,3), Unibertsitatearekin zerikusirik ez duten praktika edo bekak (% 5,9), auto-enplegua/ ekintzaileak (% 3,8), prestakuntza osagarria (% 3,7) eta besterik (% 1,3).

REPPE eta BADALAB

Gai-zerrendako beste puntu batzuetan, Gizarte.Kontseiluko Osoko Bilkurak “baimena” eman du UPV/EHU-k parte hartu dezan Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas elkartean: Red de Prácticum de España (REPPE) sarean. Entitate hori zenbait instituziok, erakundek, irakaslek eta hainbat motako profesionalek osatzen dute.

Gainera, Osoko Bilkurak UPV/EHUren parte-hartzea adostu du BADALAB hizkuntza berrikuntzarako partzuergoan. Gipuzkoako berrikuntza-laborategi horren helburua da “erreferentziazko esperimentazio-gune” bihurtzea euskera suspertzeko eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko, bai nazio mailan zein nazioarte mailan.
Azkenik, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak informatikako eta irakaskuntzarako ekiapamendutara zuzendutako gastu arrunteko aurrekontu aldaketa multzoa onartu du.


218.- Osoko Bilkura 27.10.21

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2021.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2021ko uztailaren 1ean egindako berrehun eta hamazazpigarren saioko akta.
 2. 2017 graduko promozioa. Laneratzeari buruzko inkesta.
  Encuesta
 3. Unibertsitateko 2020ko Txosten Ekonomikoa. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontuetan aldaketak Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriak esleipena. Akatsak zuzenketa. Esleipenak ofizioz berrikusteko. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. UPV/EHUren parte hartzea Espainako <<Asociación para el desarrollo del Practicum y de las prácticas externas: Red de Practicum (REPRE)>>. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 7. UPV/EHUren parte hartzea BADALAB Hizkuntza eta gizarte berrikuntza partzuergoa. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Gizarte Kontseiluaren ordezkari bi izendatzeak Gobernu kontseiluan.
 9. Erregu-galderak.