jump to navigation

Txostenak 26.11.07

Posted by consejosocialupvehu in Txostenak.
trackback

Plan estrategico

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO GIZARTE KONTSEILUAREN PLAN ESTRATEGIKOA 2007-2010 PDF 40 Kb.) 2006ko abendua

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU

UPV/EHUko GIZARTE KONTSEILUAREN PLAN ESTRATEGIKOA (PDF 46 Kb.) 2000ko urtarrila

 

GARAIDE. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO.

GARAIDE, IKERKUNTZA ETA GARAPENA SUSTATZEKO FUNDAZIOA (PDF 103 Kb.) 1998ko otsaila

 

APROXIMACIÓN A LA OFERTA INVESTIGADORA DE LA UPV/EHU

UPV/EHUko IKERKUNTZA ESKAINTZAREN OINARRIAK (PDF 151 Kb.) 1996ko uztaila

 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN LA CAPV.

EAEko BEHARRIZAN TEKNOLOGIKOAK IDENTIFIKATU ETA LEHENESTEA(PDF 113 Kb.) 1996ko uztaila

 

CAMPUS UNIVERSITARIO DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO UNIBERTSITATE KANPUSA. EGUNGO EGOERA ETA ETORKIZUNEKO IGURIPENAK (Paperean soilik dago) 1996ko uztaila. (Gaztelaniaz)

 

COORDINACIÓNLA INSERCION LABORAL DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS.

UPV/EHUko LANGILERIAREN EGOERAREN AZTERKETA. ONDORIOAK .(PDF 215 Kb.) 1995eko azaroa

 

SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA UPV

UPV/EHUren EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA (Paperean soilik dago) 1995eko azaroa

 

 

PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA

  GARRAIOBIDE AZPIEGITURETAN JARDUTEKO PROPOSAMENA, BILBOKO TRENBIDE METROPOLIARRAREN 1. LINEA ETA LEIOAKO KANPUSAREN ARTEKO LOTURAK EGOKITZEKO (Paperean soilik dago) 1995eko maiatza. (Gaztelaniaz)

 

 

NECESIDADES DE NUEVAS TITULACIONES

TITULAZIO BERRIEN BEHARRIZANAK, ESKAKIZUN SOZIEKONOMIKOEN ARABERA (Paperean soilik dago) 1995eko apirila.

 

 

PROYECTO DE CREACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

  UNIBERTSITATE-ENPRESA FUNDAZIOA SORTZEKO EGITASMOA (Paperean soilik dago) 1994ko abendua

 

 

 

%d bloggers like this: