jump to navigation

Behatoki

* Nazioarteko unibertsitateen benchmarkinga, ikaskuntza
iraunkorraren arloan [LINK]

* Psikologia, Kimika, Industria Ingeniaritza eta Filologia
Gradu-titulazioetan graduatutako unibertsitate-ikasleek
lortu beharreko gaitasunei buruzko Gizarte-eskakizunen
ikerketa-proiektuko azken txostena. [LINK]

* EHUko ikasleen berrikuntzako eta ekiteko gaitasuna garatzeko
plana taxutzeko ikerketa-proiektua  [LINK]

* Euskal Administrazio Publikoen prestakuntzako,
ikerketako eta zerbitzuetako beharren azterketa EHUri
dagokionez [LINK]

%d bloggers like this: