jump to navigation

221.- Osoko Bilkura 24.03.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

  1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko otsailaren 4an egindako berrehun eta hogeigarren saioko akta.
  2. UPV/EHUren 2018 eta 2019ko Fiskalizazio Txostenak.
  3. Gizarte Kontseiluaren aurrekontu-likidazio egoerak 2021eko abenduaren 31an. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  4. 2022. Urterako aurre-ikusitako ekintzak. Lehentasunen ezarpena. Ekonomia eta Finantza eta Plan Estrategikoa Garatzeko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  5. Erregu-galderak.

220.- Osoko Bilkura 4.02.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

  1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2021ko abenduaren 22an egindako berrehun eta hemebederatzigarren saioko akta.
  2. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko ituna. Txostena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  3. Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriak esleipena. Berrikusteko errekurtso berezia. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  4. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  5. Erregu-galderak.

Lehen urteen osoko bilkura 31.12.09

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura.
add a comment

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998