jump to navigation

COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko plana, «normaltasun berrian» 16.07.20

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE KONTSEILUAK UPV/EHU-KO BEREZKO TITULUEN PREZIOAK

ONETSI DITU 2020-2021 IKASTURTERAKO

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak 2020-2021 ikasturtean emango dituen berezko titulu eta titulu osagarri
guztien prezioak gainbegiratu eta onetsi ditu gaur Bilbon elkarturik. UPV/EHUk 150 graduondoko programa baino gehiago ditu hiru campusetan –lurraldeko bana–, eta
horietatik hirurogei inguru masterrak eta graduondokoak dira.
Horretaz gainera, gaur goizeko osoko bilkuran erabaki dute Hezkuntza Sailari bost titulazio berri ezartzeko eta lau erretiratzeko proposamena egitea. Beste zazpi aldatu
egingo dira. Orotara, hamasei espediente aztertu dira: horietatik zazpi graduenak dira eta beste bederatziak, berriz, masterrenak. Ikasketak hasita dauzkaten ikasleek
bermaturik dauzkate aplikatzekoak zaizkien deialdi guztiak.

Ezarpen berrikoak

 • Adimen Artifizialeko Gradua
 • Ingurumen Ingeniaritza eta Kudeaketako Masterra
 • Enologia Berritzaileko Unibertsitate Masterra
 • Hizkuntzaren eta Komunikazioaren Teknologietako Erasmus Mundus Unibertsitate
  Masterra (LCT) / Erasmus Mundus Maste in Language and Communicación
  Technologies (LCT)
 • Ingurumen Kutsadurako eta Toxikologiako Erasmus Mundus Unibertsitate Masterra
  / Erasmus Mundus Master of Science in Environmental Contamination and
  Toxicology

Aldaketa

 • Psikologiako Gradua
 • Kazetaritzako Gradua
 • Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
 • Ikus-entzunezko Komunikazioko Gradua
 • Soziologiako Gradua
 • Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
 • Ingeniaritza Kimikoko Unibertsitate Masterra

Ezabatzea

 • Enologia Berritzaileko Masterra
 • Gailu eta Sistema Fotovoltaikoetako Unibertsitate Masterra
 • Kuaternarioa: Ingurugiro Aldaketak eta Giza Oinatza Unibertsitate Masterra
 • Garraio Sistemen Unibertsitate Masterra

 

Berezko masterrak eta graduondokoak
Kontseiluak ikasturte 2020/2021 ikasturterako prezioak ere onetsi ditu berezko 57 master eta graduondokoetarako: haietatik bostek prezioa aldatuko dute, 37k berdin
jarraituko dute eta beste 15 berriak dira. Datorren ikasturtean, UPV/EHUk honako berezko titulu hauek emango ditu zehazki: 5 Arkitekturan, 4 Arte eta Zientzietan, 2
Gizarte Ongizatean, 11 Bizitza Kalitatean eta Osasunean, 2 Gizarte eta Zientzia Politikan, 4 Zuzenbidean, 4 Hezkuntzan, 10 Enpresa eta Ekonomian, 3 Hizkuntza eta
Literaturan, 10 Ingeniaritza eta Teknologian, 1 Ingurumenean eta 1 Biktimologian.
Masterren eta graduondokoen katalogoa kontsultatzeko:
https://www.ehu.eus/eu/web/titulospropios/berezko-titulazioen-eskaintza-20-
21?p_cod_proceso=tprw0010-offer&p_nav=S

Kapitulu horretan bertan, osoko bilkurak onetsi du Giza Zientzietako unibertsitate- tituluaren prezioak mantentzea (Esperientzia Ikasgelak) 2020-2021 ikasturterako.
Horretaz gainera, adostu du matrikula-prezioak baliozkotzea ikasketa osagarrien 12 ikastarotan.

Pandemiaren inpaktua
COVID-19aren pandemiarekin loturik, Nekane Balluerka UPV/EHUren errektoreak unibertsitateko eguneroko martxan izandako inpaktuari aurre egiteko neurri guztiak errepasatu ditu osoko bilkuran. Ezusteko agertoki gogor horrek aldaketa handiak eragin ditu denbora oso laburrean eguneroko martxako alderdi guzti-guztietan.
Errektorearen esanetan, irakasleen, ikasleen, administrazioko langileen eta garbitzaileen ahalegin eta inplikazioari esker, UPV/EHUk baldintza posible onenetan
amaitu du ikasturtea.
2020-2021 ikasturteari begira, Nekane Balluerkak berriki onetsitako Irakaskuntza eta ikaskuntza antolatzeko jarraibideak izeneko agiria aurkeztu du, zeinean «normaltasun
berriko» aldiari heltzeko gidalerroak ezartzen baitira. Errektoreak ohartarazi duenez, ezin da ahaztu ez dela baztertzen UPV/EHUk hasiera batean aurreikusitakoak baino
muturreko neurriak hartu behar izatea.
Aurrekoa kontuan hartuta, aipatutako dokumentuan zerrendatzen diren orientabideek, ahal den neurrian, UPV/EHUko irakaskuntzaren aurrez aurrekotasuna babestu nahi
dute, baina urruntze sozialeko, edukiera mugatuko eta higiene- eta osasun-neurriak hartzeko egoeretara egokituta. Hori horrela, UPV/EHUk, ahal den bitartean, gutxienez
lau ikasgaitik hiru aurrez aurre ematearen alde egiten du.
Nekane Balluerkak ziurtatu duenez, konfinamendu garaietara itzuli behar izanez gero, unibertsitate publikoak erakutsi du gai dela irakaskuntza eta ikaskuntza jarduerari
eusteko, urrutiko hezkuntzako estrategia eta tresnen laguntzarekin.

Aurrekontu-aldaketak
Gaurko saioan bertan, osoko bilkurak aurrekontuak aldatzeko 10.000 eurotik gorako zortzi proposamen baino gehiago onetsi ditu: 207.678 euroko zenbatekoa orotara,
bulegoko materiala, ikasmateriala, material zientifikoa eta inbentariagarria erosteko.
Halaber, adostu dute 10.000 eurotik beherako aurrekontu-aldaketen 79 proposamen baliozkotzea, 207.893 euroko zenbatekoarekin, haiek ere ekipamendu zientifikoa,
irakas-materiala, informatikoa eta ikus-entzunezkoa eskuratzeko. Aurrekontuetan orotara egindako 87 aldaketen batura 415.571 euro da.

Bost lankidetza-beka
Halaber, Gizarte Kontseiluak erabaki du bost lankidetza-beka banatzea, Ministerioak 2020-2021 ikasturterako deituak, UPV/EHUren sail hauetarako:

 • Matematika Aplikatua, Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboa
 • Ingeniaritza Kimikoa
 • Medikuntza
 • Historia Garaikidea
 • Hezkuntzaren Teoria eta Historia

Soziolinguistika Klusterraren kide
Saio berean, onetsi dute Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Soziolinguistika Klusterrean parte hartzea. Orain artean, sail batzuk bakarrik ziren
haren kide, baina ez zen kide zuzena. Hala, euskara berreskuratzeko eta normalizatzeko 2004an sorturiko kluster horren helburu estrategikoetan bildu ahalko da
UPV/EHUren ikuspegi instituzionala.

HKEEren fiskalizazio-txostenak
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ere gaur aurkeztu ditu Gizarte Kontseiluren osoko bilkuraren aurrean 2016ko eta 2017ko UPV/EHUren fiskalizazio-txostenak. Erakunde
horren arabera, UPV/EHUk modu arrazoizkoan bete zuen gai horri dagokion jarduna arautzen duen lege-araudia, aipatutako ikasturte horietan.

2017ko urteko kontuei dagokienez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aldeko iritzia eman du, baina ezin izan du ondorioztatu gerakin espezifikoaren arrazoizkotasuna
(75,5 milioi euro), zeinaren parte bat gastu orokorretarako gerakintzat jo beharko bailitzateke. Antzeko oharrak egin ditu partida horietan 2016ko ekitaldiari dagokionez.
Auzitegiak adierazi duenez, etorkizunean finantzaketa lortzeko gaitasunaren mende geratuko dira inbertsioak, bai kapitaleko dirulaguntzen bidez, bai zorpetzearen bidez.
Halaber, txostenak dioenez 2017ko eta 2016ko ekitaldietako aurrekontuen likidazioek betetzen dituzte finantza-oreka eta -iraunkortasunaren printzipioak.

Azkenik, eta bilkura berean, osoko bilkurak Gizarte Kontseiluaren 2019ko abenduaren
31ko aurrekontu-likidazioaren egoerak onetsi ditu, dagokion auditoretza-txostenarekin.
Onetsi dute, halaber, osoko bilkuren eta batzordeen egutegia, 2020ko abendurako eta
2021eko martxorako eta uztailerako.


GIZARTE-KONTSEILUAK 428 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-RAKO 2020KO EKITALDIRA BEGIRA, AURTENGOA BAINO % 1,4 HANDIAGOA 23.12.19

Posted by jmlosada in @@ notas de prensa.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak osoko bilkura egin du gaur Bilbon, eta EHUren 2020ko aurrekontua onartu dute. Orotara 428 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, aurtengo aurrekontuan baino % 1,46 gehiago, alegia.

 

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki du aurrekontua onartzea, aztertu ostean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak abenduaren 12an onartutako proiektua eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak proiektu hari buruz egindako txostena. Txosten horrek berritasun nagusiak aztertzen ditu, eta analisi ekonomiko-finantzario luze-zabala egiten du, kapituluak, programak eta gastu-unitateak kontuan izanda.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak 2020an:
• 328,8 milioi euro langileen gastuetara (I. kapitulua), guztizkoaren % 76,8 eta 2018an baino % 1,41 gehiago;
• 74,05 milioi euro gastu korronteetara (II. kapitulua), guztizkoaren % 17,4 eta iaz baino % 0,34 gehiago;
• 19,6 milioi euro inbertsioetara (IV. kapitulua), aurrekontuaren % 6,68 eta 2019ko aurrekontuan baino % 4,5 gehiago.
• Finantza-gastuak, transferentziak, diru-laguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak (haietarako zuzkidura 450.000 eurokoa da).

Azkenik, Gizarte Kontseiluak baimena eman du unibertsitateak eskatutako hainbat aurrekontu-aldaketa egiteko, eta irakasleen ordainsarien osagarri gehigarriak esleitu ditu.
Achucarro Basque Center for Neuroscience fundazioko arduradunek 2018-2021 aldirako bigarren plan estrategikoa aurkeztu diote Gizarte Kontseiluari, baita lehendabiziko plan estrategikoaren emaitzak ere. Fundazioa 2012an sortu zuten Ikerbasquek eta UPV/EHUk, eta gaur egun Leioako Teknologia Parkean dago.
Orotara 90 pertsona kontratatu edo lotu ditu: % 58 UPV/EHUkoak dira, eta Europako Batzordeak sustatutako eta emandako HR Excellence in Research egiaztapena dauka.


Gizarte Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen 2018ko kontuak onartu ditu 17.10.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

UPV/EHU-REN KONTU EMATEKO HOGEI ADIERAZLETATIK HAMABIK BILAKAERA POSITIBOAREKIN JARRAITZEN DUTE

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura Bilbon elkartu da, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) adierazle-sistema gizarteari kontuak emateko txostenaren 2019ko azken edizioa landu du gaurko saioan. Gizarte Kontseiluak urtero neurtzen du unibertsitate publikoaren gizarte-helburuen betetze-maila 2008az geroztik.

 

2019ko azterlanak jasotzen duenez (2016-17 ikasturteko informazioa biltzen du, eta aurreko urtearekin eta serie historikoarekin alderatzen), unibertsitate publikoak aztertutako 20 adierazleetatik hamabitan izan du hobekuntza. Hain justu ere, finantzaketa, trebakuntza, inguruneko beharrizanetara egokitzea, I+G+B ikerketa, nazioartekotzea, hizkuntza-normalizazioa eta gizarte-erantzukizuna dira hobetutako alderdi horiek.

Txostenaren helburua EHUri eta haren epe luzeko bilakaerari buruzko ikuspegia ematea da, erabakigarritzat jotako 20 adierazle baliatuta; horrez gain, eskuratutako emaitzei buruzko oinarrizko xehetasunak eta gaineratutako balioa ematen ditu, gizarte-helburuak zenbateraino bete diren zehazten du, eta alderaketa egiten du ezaugarri antzekoak dituzten unibertsitateen adierazleekin. Txostenaren azken edizio honetan, EHUren bilakaerari buruzko ondorioak ateratzeko datu fidagarriak eskaintzen dira erakundearen funtzionamendurako gako diren bederatzi alorretan (informazio xeheagoa nahi izanez gero, 20 adierazle horietako bakoitzaren fitxak kontsulta daitezke). Txosten osoa.

Azterlanaren ondorio nagusien artean, honako hauek nabarmenduko genituzke.
• Finantzaketa eta gastuen alorrean, nabarmentzekoa da unibertsitate-jardunaren finantzaketa-maila handiari eutsi izana, sektore publikotik etorritako transferentzia korronteen bidez (% 86,3 izan zen 2017an). Horri esker, ehuneko 20 puntuko aldea ageri du, Estatuko aurrez aurreko unibertsitate publiko guztien aldean. G9 taldeko unibertsitateen testuinguruan, ikus dezakegu UPV/EHU ez dagoela zerrendaren buruan, Errioxako Unibertsitateak aurrea hartu ostean.
• Aurtengo edizioko berrikuntza gisa, eta STEM izeneko profil profesionalen faltak eragindako kezka orokorra kontuan izanik, diziplinotako matrikulazioaren bilakaera aztertu da (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak, alegia). Diziplina horiek UPV/EHUn duten pisua % 31 da 2018-19 ikasturtean; 2014-15 ikasturtean, berriz, % 32 izan zen. Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematiken alorreko ikasketetan diharduten emakumeen proportzioa murritza da (% 33), kontuan izanik gradu-ikasketak egiten dihardutenen % 54 emakumeak direla.
• Prestakuntzaren esparruan lortutako emaitzen adierazleetan ikusten den hobekuntza da ondoriorik nabarmenenetako bat. Areagotu egin dira arrakasta-tasak (% 88,6 graduko titulazioetan) eta errendimenduari dagozkionak (% 77,9). Eskola-uztearen tasak ere hobera egin du. Enpresetan borondatezko praktikak egiteko tasak irmo eusten dio goranzko joerari, eta koherentzia gordetzen du unibertsitatearen eta inguruneko errealitate ekonomiko eta profesionalaren arteko lotura handiagoa sustatzeko estrategiarekin.
• UPV/EHUn graduatutako pertsonak laneratzeari dagokionez, eskura ditugun azken datuak 2015eko promozioarekin lotutakoak dira, eta emaitza hobeak ageri dituzte txertatutako enpleguari dagokionez (% 85); halaber, murriztu egin da enplegu-bilaketa aktiboko epea.
• Ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoaren alorrean, emaitza berrienek hobekuntza nabariak erakutsi gabe jarraitzen dute, kontuan izanik Euskadi posizioak galtzen ari dela berrikuntzako Europako indizean, sektore publiko zein pribatuan.
• Irakasleen produkzio zientifikoari eta doktorego-tesiei dagokienez, emaitzek posizionamendu ona eta bilakaera positiboa erakusten dute UPV/EHUn.
• Nazioartekotze-adierazleei dagokienez, berriz, gradu-ikasketetan atzerriko ikasleen kaptazio handixeagoa suma daiteke.
• Hizkuntza-normalizazioarekin lotutako adierazleari dagokionez, ugaritu egin da graduetan euskaraz eskainitako nahitaezko kredituen ehunekoa, eta orain artean ikusitako kopuru maximoa lortu da (% 75,9 izan da 2017/2018 ikasturtean). Azken ikasturtean, halaber, ugaritu egin da euskaraz matrikulatu diren ikasle berrien kopurua (% 53).
• Azkenik, gizarte-erantzukizunaren esparruan, ugaritu egin dira emakumezko irakasle eta ikerlari doktoreak (% 44 izan ziren 2016/2017 ikasturtean) eta gradu-ikasketetan matrikulatutako emakumezkoak (% 54), aztertutako azken ikasturtean.

2018ko kontuak, onartuta
Gizarte Kontseiluak, gaur egindako saioan, UPV/EHUren 2018ko kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu; ekitaldi horretan, 410,1 milioi euroko aurrekontua izan zen hasieran, eta zenbateko hori 508,1 milioira iritsi zen (aurreko ekitaldietako geldikina gehituta). Unibertsitateak aurrekontu haren % 83,99 egikaritu zuen. Kontseiluaren osoko bilkurak, halaber, gehiengodun partaidetza duen entitateetako kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu akordio berean. Hain zuzen ere, honako hauek dira: Euskoiker, UPV/EHUren Udako Ikastaroak, eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa.

Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu-erakundeari aurkeztu dio informazio ekonomiko-finantzario hori, gizarteari kontu emateko prozesuaren esparruan.

Ordainsarien osagarri gehigarriak
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onartu du, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko.

Azkenik, beste gai batzuen artean, Gizarte Kontseiluak 2018ko martxotik 2019ko ekainera bitartean emandako 81 ikastaro osagarriren prezioak baliokidetu ditu. Gainera, gastu korronteko hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ditu, irakaskuntzako ekipamendua eta bitarteko informatikoak eskuratzera bideratutako inbertsioetarako.