jump to navigation

Elkartearen web-orria diseinatzea eta mantentzea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen ardura da. 28.03.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE KONTSEILUAK ONARTZEN DU ARTE EDERREN FAKULTATEAK PARTE HAR DEZALA ESPAINIA OSOKO DEKANOEN KONFERENTZIAN 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon bildua, onartu du Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) parte-hartzea Arte Ederren Dekanoen Konferentzia Elkartean. Erakunde berriaren, zeinaren presidentea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen dekanoa den, helburuak dira ahaleginak batzea, interes komunak defendatzea eta unibertsitateko arte hezkuntzaren etengabeko bilakaerak planteatzen dituen erronka berriei aurre egitea.

Zuzendaritza batzordea honakoak osatzen dute: UPV/EHUko Arte Ederren Dekanoak, Universidad Clomputense de Madrideko diziplina bereko dekanoak, Universitat Politècnica de Valencia, Malagako Unibertsitateko, Granadako Unibertsitateko eta La Lagunako Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateen dekanoek. Batzordearen sei kide horiek Espainia osoko Arte Ederren Dekanoen konferentzia ordezkatzen dute. Besteak beste, ministerioarekin edo unibertsitateko irakaskuntza eta ikerkuntza nazio-mailan arautzen duten estamentuen beste ordezkariekin bilduko dira.

Arte Ederreko fakultateak unibertsitateko arteen, diseinuaren edo zaharberritzearen eremuan graduak eta masterrak irakasten dituzten zentro bakarrak dira. Elkartearen eginkizunen artean daude Arte Ederretako ikasketak ematen dituzten unibertsitateen interes komunak defendatzea eta jakintza arloak berriz konfiguratzea, testuinguru berrira egokitzeko. Entitate honek ere hobetu egingo ditu ikastegien arteko mugikortasuna, ikerketa arloko lankidetza eta arteen, kontserbazio eta zaharberritzearen eta diseinuaren eremuko unibertsitate graduen balioa azpimarratzea, arteari lotutako unibertsitate masterretarako eta doktorego programetarako zuzeneko sarbidea ematen duten ikasketa bakarrak baitira.

Elkartea ordezkaritza-organoa da eta ez ditu kutik ordainduko. Dekano bakoitzaren zentroen baliabideekin ordainduko da bileretara joatea.

UPV/EHUko Doktorego Eskola

Kontseiluak ere erabaki du UPV/EHUko Master eta Doktorego Eskolaren izendapena aldatzea UPV/EHUko Doktorego Eskola-ra. UPV/EHUn masterren irakaskuntzen antolaketa berria da aldaketaren arrazoia. Master ofizialak ez daude Master eta Doktorego Eskolaren menpe, Graduondoko Latinoamerikako Sarekoak izan ezik, eta Ikastegien menpe egongo dira. Hori dela eta, berriz aldatu behar da Doktorego Eskolen Oinarrizko Arautegia.

Bestalde, kontuan izanda igaro den denbora eta ikastegietako funtzionamendu organoei aplikatu beharreko beste arau batzuetan –esaterako, urriaren 1eko 40/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenean– egon diren aldaketak, egokitzat jo da aldaketa horiek bilduko dituen testu berri bat prestatzea eta arautegia indarrean dauden arauetara egokitzea.

2018 Kontseiluaren aurrekontua likidazioa

Azkenik, bilkurak onartu du ere Gizarte Kontseiluaren 2018ko ariketaren aurrekontua likidatzea, dagokion auditoretza-informearekin.

2019-2020 ikasturtearen hasieran 120 plaza eskainiko dira, 40 espezialitate bakoitzeko 21.12.18

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA MASTERRA ON-LINE ETA OSO-OSORIK EUSKARAZ BAIMENDU DU GIZARTE KONTSEILUAK 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon, onartu berri du Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak atxikitzea GOI.EUS institutu pribatura, Eibarren egoitza duen ikastetxea eta Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU), irabazi-asmorik gabeko kultura-elkartearen, barne dagoena.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterra irakatsiko du GOI.EUSek Natur Zientziak eta Matematika, Giza eta Gizarte Zientziak eta Hizkuntza eta Literatura espezialitatetan. Guztira 120 plaza eskainiko dira on-line eta oso-osorik euskaraz, 40 espezialitate bakoitzeko. Euko Jaurlaritzak baimendu beharko du masterraren hasiera 2019-2020 ikasturterako.

Gaur egun, UPV/EHUk masterra eskaintzen du era presentzialean hiru espezialitate horietan Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatearen bidez. Baina egungo eskaera plaza-eskaintza baino askoz handiagoa da. On-line erari esker, gradua euskaraz ikasi duten eta era presentzialean onartuta izan ez diren ikasleek aukera izango dute masterra hizkuntza horretan ikasteko, beste unibertsitate batean matrikulatu gabe.

Gaur egun, irakasleen prestakuntzako titulua lortu nahi duten ikasleek ez daukate aukerarik on-line egiteko, eta aukera hori eskaintzen duten unibertsitateetan matrikulatu ohi dira, batez ere Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) etaValencian International University (VIU) unibertsitatetan.

Galdakao-Usansolo Ospitalea eta Bioaraba

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren arteko Hitzarmena aldatzea adostu zuen ere Kontseiluak, OSI Barrualde Galdakao/Galdakao-Usansolo Ospitalearen osasun-instalazio eta zerbitzuak erabili ahal izateko unibertsitateko hezkuntzan eta ikerketan, Basurtuko eta Gurutzetako Ospitaleekin egiten den bezala.

Alderdi horretan, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuan parte hartzeaonartu zuen Osoko Bilkurak. Vitoria-Gasteizen dagoen zentro horren asmoa da erreferentea izatea diziplina anitzeko biomedikuntza ikerketan, esparru klinikoan zein traslazionalean estatu- eta nazioarte-mailan. Bioarabak bere hezkuntzarako ahalmenagatik ere nabarmendu nahi du.

 Aurrekontu-aldaketak

Saio berean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak 10 000 euro baino gehiagoko aurrekontu-aldaketa proposamena onartu du ekipamendu informatikoaeta zientifikoa erosteko 25 000 euroko zenbatekoaren truke.Era berean, 10 000 euro baino gutxiagoko aurrekontu-aldaketa proposamenak baliozkotzea onartu du ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa erosteko 54 656 euroren truke.19 aurrekontu-aldaketen batura 79 646 eurokoa da.

Gaitzetsitako hamabost errekurtso

Azkenik, ordainsari-osagarriak esleitzeko amaiera-hitzarmenaren aurka jarritako 15 errekurtsoak gaitzetsi ditu Osoko Bilkurak ebaluazio-protokoloa ez izateagatik. Aurreko azaroak 5 EHAOean argitaratutako deialdiak ondorengo ezarri zuen: irakasle eskatzaileek bete beharreko epeak, modua eta baldintzak osagarriak lortu ahal izateko. Gainera, osagarriak bi mailetan sailkatu zituen: An eta Bn. Ak bikaintasuna saritzen du eta B kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

Era berean, Osoko Bilkurak C2 ordainsari-osagarria esleitzea adostu zuen bere antzinatasunean oker baten ondorioz era negatiboan ebaluatuta izandako irakasle bati.

Saioa amaitzean eta gai-zerrendatik kanpo, UPV/EHUko Errektoreak, Nekane Balluerka Lasak, Gizarte Kontseiluaren kideei Medikuntza Fakultatea Leioatik Bilbora mugitzeko proiektuaren berri eman die.


Onartuta 32 aurrekontu-aldaketa, 132.852 euroko zenbatekoarekin 10.10.18

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE-KONTSEILUAK EHU-KO A ETA B MAILETAKO IRAKASLEEN ORDAINSARIAK OSATZEKO DEIALDIA ONARTU DU

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura gaur elkartu da Bilbon, eta ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onartu dute, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan.
Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko. Halaber, osagarriok bi mailatan daude sailkatuta: A eta B. Lehendabizikoa bikaintasuna aitortzera dago bideratuta, eta B mailak, berriz, kalitatea eta etengabeko hobekuntza aitortzen ditu.

Deialdi honen aurrekariak
Gizarte Kontseiluak iazko urriaren 25ean izandako osoko bilkura da deialdi honen aurrekaria. Egun hartan, 2017ko ordainsarien osagarri gehigarriak emateko deialdia onartu zen (azaroaren 3ko EHAA).
Haren ostean, aurtengo uztailaren 25ean egindako osoko bilkuran, EHUren Gizarte Kontseiluak adostu zuen B eta A mailetako eta doktore ez diren unibertsitate-eskoletako irakasle titularren jarduerak bertan behera uztea, irakasle eta ikertzaileen ordainsarien osagarri gehigarriei buruzko 2017ko urriaren 25eko deialdiari zegokionez. Osoko bilkurak erabaki hori hartu zuen, ikusirik ezinezkoa zela materialki haiekin jarraitzea (abuztuaren 6ko EHAA); izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren –1. sekzioa– epaiak adierazi zuen ordainsari indibidualen osagarriak balioesteko eta esleitzeko protokoloaren II. eranskina ez zetorrela bat zuzenbidearekin, eta, hortaz, baliogabetu egin zuen.
Berrikiago, 2018ko irailaren 7an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren (Unibasq) protokoloa argitaratu zuen, EHUko irakasleen eta ikertzaileen ordainsarien osagarri indibidualak balioestekoa eta esleitzekoa. Aurrekari horiek kontuan hartuta onartu du Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, hain zuzen, ordainsarien osagarrien deialdi hau.

Aurrekontu-aldaketak
Azkenik, saio berean, Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak aurrekontuak aldatzeko hiru proposamen onartu ditu, 10.000 eurotik gorakoak, ekipamendu informatikoa eta zientifikoa erosteko, hiruren artean 36.314 euroko zenbatekoarekin. Halaber, 10.000 eurotik beherako aurrekontu-aldaketen 29 proposamen baliozkotu ditu, ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa eskuratzeko, 96.538 euroko zenbatekoarekin. Aurrekontuetan orotara egindako 32 aldaketen batura 132.852 euro da.