jump to navigation

GIZARTE-KONTSEILUAK 437,37 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-REN AURTENGO EKITALDIRAKO, 2020KOA BAINO % 2,14 HANDIAGOA 22.04.21

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Unibertsitateari dohaintzan emandako bi eraikin enkantean ipintzea onetsi dute, alzheimerraren eta parkinsonaren alorreko ikerketa finantzatzeko

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura izan da gaur Bilbon, eta UPV/EHUren 2021eko aurrekontua onartu dute. Orotara 437,37 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, iazko ekitaldian baino % 2,14 gehiago. Aurrekontuaren zenbatekoa 2008an izaniko bera da; horrekin, jarraitu egin zaio 2013an hasitako etengabeko goranzko joerari, eta aldendu egiten da 2011 eta 2013 bitartean izaniko beherakadetatik.

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki du aurrekontua onartzea, aztertu ostean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak martxoaren 18an onartutako proiektua eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak proiektu hari buruz egindako txostena. Txosten horrek berritasun nagusiak aztertzen ditu, eta analisi ekonomiko-finantzario luze-zabala egiten du, kapituluak, programak eta gastu-unitateak kontuan izanda.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak 2021ean:

 • 332,7 milioi euro langileen gastuetara, guztizkoaren % 76 eta 2020an baino % 1,18 gehiago.
 • 76,28 milioi euro funtzionamendu-gastuetara, guztizkoaren % 17,44 eta iaz baino % 2,36 gehiago.
 • 24,13 milioi euro inbertsioetara, aurrekontuaren % 5,51 eta 2020ko aurrekontuan baino % 22,77 gehiago. Kapitulu horretan izaniko areagotzearen arrazoia Inbertsio eta Azpiegituretako Hainbat Urtetarako Planari dagokio, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatearen eraikin berria altxatzeko Bilboko Basurtuko ospitalearen ondoan.
 • Finantza-gastuak, transferentziak, dirulaguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak.

Ezarritako, aldatutako eta kendutako titulazioak

Gaur goizean izaniko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak adostu du, halaber, Hezkuntza Sailari proposatzea ezar ditzala datozen ikasturterako gradu- eta master-titulazio ofizialak.

Zehazki, berriturik geratu dira Erasmus Mundus unibertsitate-master hauek: Itsas Ingurumena eta Baliabideak, Itsas Baliabide Biologikoak eta Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean.

Aldatu egingo dira, batetik, Giza Nutrizioko eta Dietetikako Gradua eta, bestetik, Psikodidaktika: Hezkuntzaren Psikologia eta Berariazko Didaktikak masterra, baita Teknologia, Ikaskuntza eta Hezkuntzako masterra ere

Ezabatu egingo dira Hizkuntza Politika eta Plangintzako unibertsitate-masterra eta Turismo Sektoreko Diseinu Berrikuntzakoa.

Ikasketak hasita dauzkaten ikasleek bermaturik dauzkate aplikatzekoak zaizkien deialdi guztiak.

Higiezinen dohaintza alzheimerrari eta parkinsonari aurre egiteko

Gai-zerrendako beste puntu batean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak onetsi du enkante bidez besterentzea UPV/EHUri dohaintzan emandako bi higiezin. Batetik, Bilbon kokaturiko garaje-lurzati bat, eta 31,40 metro koadroko lonja bat Sopelako Larrabasterra auzoan. Biak dira unibertsitatearen jabari pribatuko ondasunak edo ondare-ondasunak.

Enkantean lortzen den zenbatekoa Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak alzheimerraren eta parkinsonaren alorretan egiten dituen ikerketak finantzatzeko erabiliko da, dohaintza-emaileak azaldutako nahiari jarraituz.


UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO 2016KO PROMOZIOKO IKASLEEN OKUPAZIO-TASA % 90EKOA DA 2019AN 23.12.20

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Gizarte Kontseiluak Lanbideren azken laneratze-txostena aztertu du gaur

UPV/EHUko ikasleen azken laneratze-txostenak kaleratutako datuen arabera, 2016ko promozioko ikasleen okupazio-tasa % 90ekoa da, ikasketak amaitu eta hiru urtera. 2019ko amaieran egin zuen Lanbidek kontsulta, eta promozio horretako % 84k aurkitua zuen enplegua. Beste % 8 lanbide-irteera baten bila ari ziren, eta gainerako % 8a, azkenik, graduondoko bat edo beste karrera bat ikasten ari zen inkestaren garaian.

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak gaur Bilbon egindako urteko azken osoko bilkuran aztertu dira UPV/EHUko ikasle egresatuak laneratzeko azterlanaren 2019ko emaitzen aurrerapenari buruzko datu horiek eta beste batzuk. Saio hori izan da, halaber, Nekane Balluerka errektorearen azken saioa, kargua utzi aurretik.

Grafikoan, zehazki, 2016ko promozioko ikasleen egungo lan-egoera ikus daiteke. Lanbidek 1997az geroztik egiten du inkesta urtero, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren ekimenez. Titulazioa lortu eta hiru urtera egiten du inkesta hori, pentsatuz denbora hori nahikoa dela karrera bat sektore edo lanbide jakin batera bideratzeko. Euskal Enplegu Zerbitzuak 26.000 pertsona galdekatzen ditu urtero, Euskadiko ikasleen laneratzearen adierazleak ezagutze aldera.

UPV/EHUren 2016ko promozioari dagokion azken edizioan, zeinak hiru urte baitaramatza dagoeneko lan-merkatuan, alderdi hauek nabarmendu behar dira:

 • Lanbidek 2019aren amaieran inkestatutako 2016ko promozioaren okupazio-tasa % 90ekoa zen, aurreko urtekoa baino txikixeagoa.
 • Unibertsitate-prestakuntzari esker, batez beste soldata-maila hobeak eskuratzen dira.

 

 • Lanaldi osoan lan egiten dutenen batez besteko soldata 1.565 euro garbi da hilean, 14 ordainsaritan, eta 860 eurokoa lanaldi murriztuan. Zehazki, hauek dira lanaldi osoko batez besteko soldata garbiak, jakintza-arloen arabera, handienetik txikienera: Osasun Zientziak (1.745 euro), Teknikoak (1.647 euro), Gizarte Zientziak (1.500 euro), Giza Zientziak (1.493 euro), Ekonomiko-juridikoak (1.427 euro) eta Zientzia Esperimentalak (1.315 euro).
 • Nahiz eta laneratzean hainbat faktore pertsonalek eta sozialek esku hartzen duten, oso esanguratsua da alderdi akademikoak direla alderdirik garrantzitsuena, egresatuen esanetan. Aldagai horren barruan, garrantzi berezia du ikasiriko titulazio zehatzak, eta, harekin batera, nabarmentzen da garrantzitsuak direla unibertsitate-praktikak, graduondoko espezializazioa eta atzerriko hizkuntzetan eskuratutako gaitasunak. Hori guztia aintzat hartuta, ondorioztatzen da unibertsitate-prestakuntza dela funtsezko elementua goi-kalifikazioko lanbide-ardurak eskuratu ahal izateko.
 • Unibertsitate-titulazioa eskatzen duten pertsona landunen batez besteko enplegu-ehunekoa % 81 da. Diziplinen arabera, handienetik txikienera, Osasun Zientziak ageri dira (% 94), ondoren Teknikoak (% 87), Esperimentalak (% 85), Ekonomiko-juridikoak (% 80), Gizarte Zientziak (% 73) eta Giza Zientziak (% 66).

 

 • 2016ko promozioan lana lortzeko bide nagusia ingurune soziala eta profesionala da, % 24,7ko kuotarekin. Ondoren, eskaintza zehatzari emandako erantzunak (% 19,7), oposizioak/lan-poltsak (% 17,2), CVa/alta ematea enplegu-zerbitzuan (% 13,7), unibertsitate-ingurunea (% 11,4), autoenplegua/ekintzaileak (% 4,5), prestakuntza osagarria (% 3,5), unibertsitatez kanpoko praktikak/bekak (% 3) eta beste batzuk (% 2,4).
 • Hizkuntzek –batez ere euskara eta ingelesa– erabilera-ehuneko aldakorrak baina garrantzitsuak dituzte jakintza-alor desberdinetako lanekin lotuta.

 

Ordainsarien osagarri gehigarriak

2020ko azken saioan, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak aurtengo deialdiari dagozkion C1 eta C2 mailetako gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitu ditu. Azkenik, osoko bilkurak gastu arruntaren hainbat aurrekontu-aldaketa onetsi ditu, irakaskuntzako ekipamendua eta bitarteko informatikoak eskuratzera bideratutako inbertsioetarako.


UPV/EHU-KO TITULUDUNEN GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-TASA % 78,9 DA, IKASKETAK AMAITU ETA LAU URTERA 29.10.20

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Gizarte Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen 2019ko kontuak onartu ditu.

 

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura Bilbon elkartu da, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) adierazle-sistema gizarteari kontuak emateko txostenaren 2020ko azken edizioa landu du gaurko saioan, 2018-2019 ikasturteari dagokionez. Gizarte Kontseiluak urtero neurtzen du unibertsitate publikoaren gizarte-helburuen betetze-maila 2008az geroztik.

Egresatuen laneratzeari dagokionez, bada txosten honetan lehen aldiz jaso den adierazle bat: hain zuzen ere, 2015ean UPV/EHUn ikasketak amaitu eta lau urtera zenbat graduatu dauden Gizarte Segurantzan afiliatuta eta lanean alta emanda. Lortutako emaitza handituz doa urtetik urtera, eta jasotzen da kolektibo horretako % 78,9 dagoela alta emanda 2018an. Portzentaje hori % 71,6koa da Estatuko aurrez aurreko unibertsitate publiko guztietarako. UPV/EHUri dagokionez, Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa % 46,8 izan zen 2015ean, % 64,3koa 2016an, % 74,8koa 2017an eta % 78,9koa, azkenik, 2018an. Azken urte horretan, % 79,4 gizonak dira eta % 78,6 emakumeak.

 

Goiko grafikoan, jakintza-adarraren arabera daude jasota ikasketak amaitu eta lau urtera Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden pertsonen ehunekoak. 2018 osoan, gauzatutako lan-jakintzaren % 59,6 unibertsitate-mailakoa da, % 18,1 erdi-mailako ikasketei dagokiena, ez-eskuzkoak, eta % 22,3, azkenik, behe-mailakoa eta eskuzkoa. Osasun Zientziak dira unibertsitate-jakintzaren adarrik handiena: % 90,3. Atzetik ditu Ingeniaritza eta Arkitektura (% 66,6), Zientziak (% 63,3), Arteak eta Giza Zientziak (% 58,6) eta Gizarte eta Lege Zientziak (% 44,4).

2020ko azterlanak jasotzen duenez (2018-19 ikasturteko informazioa biltzen du, eta aurreko urtearekin eta serie historikoarekin alderatzen), unibertsitate publikoak aztertutako 20 adierazleetatik hamahirutan izan du hobekuntza. Hain justu ere, finantzaketa, trebakuntza, inguruneko beharrizanetara egokitzea, I+G+B ikerketa, nazioartekotzea, izen ona, hizkuntza-normalizazioa eta gizarte-erantzukizuna dira hobetutako alderdi horiek.

Txostenaren helburua UPV/EHUri eta haren epe luzeko bilakaerari buruzko ikuspegia ematea da, erabakigarritzat jotako 20 adierazle baliatuta; horretaz gainera, eskuratutako emaitzei buruzko oinarrizko xehetasunak eta gaineratutako balioa ematen ditu, gizarte-helburuak zenbateraino bete diren zehazten du, eta alderaketa egiten du ezaugarri antzekoak dituzten unibertsitateen adierazleekin. Txostenaren 2020ko edizio honetan, UPV/EHUren bilakaerari buruzko ondorioak ateratzeko datu fidagarriak eskaintzen dira erakundearen funtzionamendurako gako diren bederatzi alorretan.

Txostenaren ondorio nagusien artean, honako hauek nabarmendu daitezke:

 • UPV/EHUk master-ikasketetan duen estaldura-tasak goranzko joerari eusten dio: % 65,1ekoa izan da 2019-20 aldian, eta nabarmen hobetu da aurreko ikasturteetan ikusitako datuekin alderatuta. Matrikulazioari dagokionez, 2015-16 ikasturtean 3.097 izatetik 2019-20 ikasturtean 3.488 izatera igaro da. Hala ere, graduko titulazioek beheranzko bidean jarraitzen dute, eta % 73,8ko estaldura-tasa izan dute 2019-20 ikasturtean. Matrikulazioa 37.087 izatetik (2015-16) 35.978 izatera (2019-20) igaro da.
 • Finantzaketaren eta gastuen esparruan, nabarmentzekoa da unibertsitate-jardueraren finantzaketa-maila handiari eutsi zaiola sektore publikotik datozen transferentzia arrunten bidez (% 85,3 izan ziren 2018an), nahiz eta azken urteetan beheranzko bilakaera izan duen. Ikasle bakoitzeko gastu arruntari dagokionez, adierazle horrek 10.340 euroko balioa lortu du UPV/EHUn 2017-18an, Espainiako unibertsitate-sistema publiko osoaren batezbesteko gisa hautemandako 7.252 euroak baino nabarmen handiagoa.
 • Prestakuntzaren arloko emaitzen adierazleek modu positiboan jokatu dute azken urtean. Graduko ikasketen errendimendu- eta arrakasta-tasak (% 78,1 eta % 88,3, hurrenez hurren) zertxobait hobetu dira, eta lehen kurtsoan ikasketak utzi dituztenen tasa, berriz, (% 15,9) ez da aldatu. Ikasketa-arloei dagokienez, Hezkuntzan eta Osasun Zientzietan eta Gizarte Zerbitzuetan daude oraindik emaitzarik onenak, eta alde nabarmena ageri da beste azterketa-eremu batzuekin alderatuta. Enpresetan borondatezko praktikak egiteko tasari dagokionez (% 13,1 izan zen 2018an), nolabaiteko atzerakada gertatu da.
 • STEM diziplinetako (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika) matrikulen bilakaeraren azterketak erakusten du ikasketa horien eskaera mugatua dela, laneratze-maila ona eta horri lotutako lan-baldintzak gorabehera. UPV/EHUn, % 25 izan da 2019-20 ikasturtean. Oraindik ere txikia da diziplina horietan dauden emakumeen proportzioa –zehazki % 28koa–, graduko ikasketetan dauden emakumeen % 55 orokorra baino askoz apalagoa.
 • Ikerketaren, berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren esparruan, UPV/EHUk bilakaera oso ona izan du. Azken urtean lortutako adierazleen arabera, nabarmen egin du gora zuzeneko kontrataziotik eratorritako diru-sarreren bolumenak eta pisu erlatiboak I+G+Bko funtsen gainean 2019an (% 23 izan da, eta 2018an, berriz, % 15), bai eta patente-eskaeren zifran ere (80 izan ziren 2019an, eta 2018an, aldiz, 62).
 • Irakasleen ekoizpen zientifikoari eta doktorego-tesiei dagokienez, emaitzek bilakaera oso ona izan dute, eta horrek erakusten du UPV/EHUk posizionamendu ona duela.
 • Nazioartekotze-adierazleek maila apala islatzen dute atzerriko ikasleak atzemateari dagokionez, hala graduko ikasketetan, nola masterretan.
 • Kalitateari eta prestigioari dagokienez, handia da Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren (ANECA) akreditazioa berritu duten tituluen proportzioa, eta, aurreko urtearekin alderatuta, hobetu egin da ratioa.
 • Hizkuntza-normalizazioarekin lotutako adierazleari dagokionez, ugaritu egin da graduetan euskaraz eskainitako nahitaezko kredituen ehunekoa, eta orain artean ikusitako kopuru maximoa lortu da (% 85,3 izan da 2019/2020 ikasturtean). Azken ikasturtean, halaber, ugaritu egin da euskaraz matrikulatu diren ikasle berrien kopurua (% 54,2).
 • Azkenik, gizarte-erantzukizunaren esparruan, areagotu egin dira emakumezko irakasle eta ikerlari doktoreak (% 45,2 izan ziren 2019/2020 ikasturtean) eta gradu-ikasketetan matrikulatutako emakumezkoak (% 54,6), aztertutako azken ikasturtean.

2019ko kontuak, onartuta

Gizarte Kontseiluak, gaur egindako saioan, UPV/EHUren 2019ko kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu; ekitaldi horretan, 422 milioi euroko aurrekontua izan zen hasieran, eta zenbateko hori 517 milioira iritsi zen (aurreko ekitaldietako geldikina gehituta). Unibertsitateak aurrekontu hartatik 437 milioi egikaritu zituen. Kontseiluaren osoko bilkurak, halaber, gehiengodun partaidetza duen entitateetako kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu akordio berean. Hain zuzen ere, honako hauek dira: Euskoiker, UPV/EHUren Udako Ikastaroak, eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa.

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu-erakundeari aurkeztu dio informazio ekonomiko-finantzario hori, gizarteari kontu emateko prozesuaren esparruan.

Ordainsarien osagarri gehigarriak

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onetsi du, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko.

Azkenik, eta beste gai batzuen artean, Gizarte Kontseiluak azken bi deialdietako A eta B mailetako ordainsari-osagarriak esleitu ditu. Gainera, gastu arruntaren hainbat aurrekontu-aldaketa onetsi ditu, irakaskuntzako ekipamendua eta bitarteko informatikoak eskuratzera bideratutako inbertsioetarako.