jump to navigation

GIZARTE-KONTSEILUAK 422 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-RAKO2019KO EKITALDIRAKO, IAZ BAINO % 2,9 GEHIAGO 23.07.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura egin dute gaur Bilbon, eta EHUren 2019ko aurrekontua onartu dute. Orotara 422,05 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, iazko aurrekontuan baino % 2,90 gehiago, alegia.

 

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak aurrekontua onartzea erabaki du, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak maiatzaren 30ean onartutako proiektua eta Gizarte Kontseiluaren Ekonomia eta Finantzen Batzordeak aurrekontu-proiektuari buruz emandako txostena aztertu ostean. Esandako txosten horretan, ekonomia- eta finantza-analisi xehatua egiten da, kapitulutan, programatan eta gastu-unitatetan banakatuta, eta hobetzeko honako gomendio hauek egiten ditu:

 

 • Aurrekontua osatzen duten gastu-unitateetako gastu-banakapena edukitzeko, aurrekontu-proiektuak aurreko urteetako banakapenari eutsi behar dio, eta likidazioan islatu behar du aurrekontu-proiektuan jasotakoa, aurrekontu moduan.
 • UPV/EHUk dagokion urtea hasi aurretik onartu behar aurrekontua, Estatutuek diotena betetzeko eta aldi iragankorrak saihesteko.
 • Gomendatzen da aurrekontu-proiektuarekin batera UPV/EHUren erakunde instrumentalen aurrekontuak ere gaineratzea, gutxienez irabazi asmorik gabeko erakunde txikien eta ertainen kontabilitate-planean ezarritakoaren tankerako banakapen eta egitura batekin.
 • Gizarte Kontseiluen oinarrizko gidan jasotako irizpideak eta gomendioak jarraitzea, unibertsitatearen aurrekontuak eta urteko kontuan onartzeko eta likidatzeko.

Aurrekontua gastu-kapituluen arabera.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak:

 • 324,3 milioi euro langileen gastuetara (I.kapitulua), guztizkoaren % 76,8 eta 2018an baino % 2,54 gehiago;
 • 71,05 milioi euro gastu korronteetara (II. kapitulua II), guztizkoaren % 17,6 eta iaz baino % 5,9 gehiago;
 • 16,75 milioi euro inbertsioetara (IV. kapitulua), aurrekontuaren % 4,36 eta 2018ko aurrekontuan baino % 4,7 gehiago;
 • Zorra amortizatzerabideratutako partida (IX. kapitulua) 2,51 milioitik 2,54 milioira igaro da, iaz baino % 0,13 gehiago.
 • Finantza-gastuak, transferentziak, diru-laguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak, zeinaren zuzkidura 356.000 euro baitira; hau da, iazko zenbateko berbera.

Bestelako akordioak: ikasketak, tasak eta bekak ezartzea

Kontseiluak adostu du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari lau master-titulazio berri proposatzea 2019-2020 ikasturtean eta orain arte eman diren beste bost erretiratzea; nolanahi ere, kasu guztietan bermatuko da ikasketa horiek abiarazi dituzten ikasleek izango dituztela aplikatzekoak zaizkien deialdiak.

Hauek dira hurrengo ikasturtean ezarri beharreko masterrak:

 • Hiri eta Komunitate Adimenduak ErasmusMundus Masterra;
 • Energia Biltegiratzeko eta Eraldatzeko Materialak ErasmusMundus Masterra;
 • Mikrouhinetako Elektronika eta Optika Berritzaileak ErasmusMundus Masterra;
 • Subiranotasuna Europako Herrietan Mundu Masterra.

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, graduondoko 57 berezko tituluren matrikula-prezioak onartu ditu; horietatik gehienek –zehazki 33k– iazko tasa berberak izango dituzte, seik aldatu egingo dituzte eta gainerako 18ak, azkenik, sortu berriak dira.

Kapitulu horretan bertan, osoko bilkurak Giza Zientzietako unibertsitate-tituluaren matrikula-prezioak onartu ditu (Esperientzia Ikasgelak) 2019-2020 ikasturte akademikorako.

Era berean, baimena eman du Vitoria-Gasteizko Izarduy Komandantearen kaleko garai bateko ospitale militarraren 3. lurzatia unibertsitate-zerbitzu publikotik desafektatzeko eta Udalari bueltatzeko.

Laneratze-azterketa

Saio horretan bertan, osoko bilkurak Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) ikasleen laneratzeari buruzko azken inkestaren emaitzen aurrerapen bat aztertu du. Inkesta hori urtero egiten du Lanbidek 1997tik, Kontseiluaren ekimenez. Azkeneko edizioa 2015eko promozioari buruzkoa izan zen, zeinak hiru urte baitaramatza lan-merkatuan. Hona hemen ondorio nagusiak:

 • Inkestan parte hartu duten UPV/EHUko 2015eko promozioko ikasleen okupazio-tasa % 91,96koa zen 2018an.
 • Nahiz eta laneratzean hainbat faktore pertsonalek eta sozialek esku hartzen duten, oso esanguratsua da alderdi akademikoak direla alderdirik garrantzitsuena, egresatuen esanetan. Aldagai horren barruan, garrantzi berezia du titulazio zehatzak, eta, harekin batera, nabarmentzen da garrantzitsuak direla unibertsitate-praktikak, graduondoko espezializazioa eta atzerriko hizkuntzetan eskuratutako gaitasunak. Hori guztia aintzat hartuta, ondorioztatzen da unibertsitate-prestakuntza dela funtsezko elementua goi-kalifikazioko lanbide-ardurak eskuratu ahal izateko.
 • Hizkuntzek –batez ere euskara eta ingelesa– erabilera-ehuneko aldakorrak baina garrantzitsuak dituzte jakintza-alor desberdinetako lanekin lotuta.
 • Unibertsitate-prestakuntzari esker, batez beste soldata-maila hobeak eskuratzen dira.

Azkenik, Gizarte Kontseiluak hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ditu unibertsitateak hala eskatuta, eta, ikerketa-taldeek eskuratutako puntuazioetatik abiatuta, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak deitutako bost lankidetza-bekak banatu ditu. Aurreko ikasturteko sail berei egokitu zaizkie:

 • Kimika Aplikatua;
 • Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroa;
 • Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia;
 • Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia;
 • Zuzenbide Publikoa.

 

Elkartearen web-orria diseinatzea eta mantentzea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen ardura da. 28.03.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE KONTSEILUAK ONARTZEN DU ARTE EDERREN FAKULTATEAK PARTE HAR DEZALA ESPAINIA OSOKO DEKANOEN KONFERENTZIAN 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon bildua, onartu du Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) parte-hartzea Arte Ederren Dekanoen Konferentzia Elkartean. Erakunde berriaren, zeinaren presidentea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen dekanoa den, helburuak dira ahaleginak batzea, interes komunak defendatzea eta unibertsitateko arte hezkuntzaren etengabeko bilakaerak planteatzen dituen erronka berriei aurre egitea.

Zuzendaritza batzordea honakoak osatzen dute: UPV/EHUko Arte Ederren Dekanoak, Universidad Clomputense de Madrideko diziplina bereko dekanoak, Universitat Politècnica de Valencia, Malagako Unibertsitateko, Granadako Unibertsitateko eta La Lagunako Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateen dekanoek. Batzordearen sei kide horiek Espainia osoko Arte Ederren Dekanoen konferentzia ordezkatzen dute. Besteak beste, ministerioarekin edo unibertsitateko irakaskuntza eta ikerkuntza nazio-mailan arautzen duten estamentuen beste ordezkariekin bilduko dira.

Arte Ederreko fakultateak unibertsitateko arteen, diseinuaren edo zaharberritzearen eremuan graduak eta masterrak irakasten dituzten zentro bakarrak dira. Elkartearen eginkizunen artean daude Arte Ederretako ikasketak ematen dituzten unibertsitateen interes komunak defendatzea eta jakintza arloak berriz konfiguratzea, testuinguru berrira egokitzeko. Entitate honek ere hobetu egingo ditu ikastegien arteko mugikortasuna, ikerketa arloko lankidetza eta arteen, kontserbazio eta zaharberritzearen eta diseinuaren eremuko unibertsitate graduen balioa azpimarratzea, arteari lotutako unibertsitate masterretarako eta doktorego programetarako zuzeneko sarbidea ematen duten ikasketa bakarrak baitira.

Elkartea ordezkaritza-organoa da eta ez ditu kutik ordainduko. Dekano bakoitzaren zentroen baliabideekin ordainduko da bileretara joatea.

UPV/EHUko Doktorego Eskola

Kontseiluak ere erabaki du UPV/EHUko Master eta Doktorego Eskolaren izendapena aldatzea UPV/EHUko Doktorego Eskola-ra. UPV/EHUn masterren irakaskuntzen antolaketa berria da aldaketaren arrazoia. Master ofizialak ez daude Master eta Doktorego Eskolaren menpe, Graduondoko Latinoamerikako Sarekoak izan ezik, eta Ikastegien menpe egongo dira. Hori dela eta, berriz aldatu behar da Doktorego Eskolen Oinarrizko Arautegia.

Bestalde, kontuan izanda igaro den denbora eta ikastegietako funtzionamendu organoei aplikatu beharreko beste arau batzuetan –esaterako, urriaren 1eko 40/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenean– egon diren aldaketak, egokitzat jo da aldaketa horiek bilduko dituen testu berri bat prestatzea eta arautegia indarrean dauden arauetara egokitzea.

2018 Kontseiluaren aurrekontua likidazioa

Azkenik, bilkurak onartu du ere Gizarte Kontseiluaren 2018ko ariketaren aurrekontua likidatzea, dagokion auditoretza-informearekin.

2019-2020 ikasturtearen hasieran 120 plaza eskainiko dira, 40 espezialitate bakoitzeko 21.12.18

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA MASTERRA ON-LINE ETA OSO-OSORIK EUSKARAZ BAIMENDU DU GIZARTE KONTSEILUAK 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon, onartu berri du Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak atxikitzea GOI.EUS institutu pribatura, Eibarren egoitza duen ikastetxea eta Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU), irabazi-asmorik gabeko kultura-elkartearen, barne dagoena.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterra irakatsiko du GOI.EUSek Natur Zientziak eta Matematika, Giza eta Gizarte Zientziak eta Hizkuntza eta Literatura espezialitatetan. Guztira 120 plaza eskainiko dira on-line eta oso-osorik euskaraz, 40 espezialitate bakoitzeko. Euko Jaurlaritzak baimendu beharko du masterraren hasiera 2019-2020 ikasturterako.

Gaur egun, UPV/EHUk masterra eskaintzen du era presentzialean hiru espezialitate horietan Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatearen bidez. Baina egungo eskaera plaza-eskaintza baino askoz handiagoa da. On-line erari esker, gradua euskaraz ikasi duten eta era presentzialean onartuta izan ez diren ikasleek aukera izango dute masterra hizkuntza horretan ikasteko, beste unibertsitate batean matrikulatu gabe.

Gaur egun, irakasleen prestakuntzako titulua lortu nahi duten ikasleek ez daukate aukerarik on-line egiteko, eta aukera hori eskaintzen duten unibertsitateetan matrikulatu ohi dira, batez ere Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) etaValencian International University (VIU) unibertsitatetan.

Galdakao-Usansolo Ospitalea eta Bioaraba

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren arteko Hitzarmena aldatzea adostu zuen ere Kontseiluak, OSI Barrualde Galdakao/Galdakao-Usansolo Ospitalearen osasun-instalazio eta zerbitzuak erabili ahal izateko unibertsitateko hezkuntzan eta ikerketan, Basurtuko eta Gurutzetako Ospitaleekin egiten den bezala.

Alderdi horretan, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuan parte hartzeaonartu zuen Osoko Bilkurak. Vitoria-Gasteizen dagoen zentro horren asmoa da erreferentea izatea diziplina anitzeko biomedikuntza ikerketan, esparru klinikoan zein traslazionalean estatu- eta nazioarte-mailan. Bioarabak bere hezkuntzarako ahalmenagatik ere nabarmendu nahi du.

 Aurrekontu-aldaketak

Saio berean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak 10 000 euro baino gehiagoko aurrekontu-aldaketa proposamena onartu du ekipamendu informatikoaeta zientifikoa erosteko 25 000 euroko zenbatekoaren truke.Era berean, 10 000 euro baino gutxiagoko aurrekontu-aldaketa proposamenak baliozkotzea onartu du ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa erosteko 54 656 euroren truke.19 aurrekontu-aldaketen batura 79 646 eurokoa da.

Gaitzetsitako hamabost errekurtso

Azkenik, ordainsari-osagarriak esleitzeko amaiera-hitzarmenaren aurka jarritako 15 errekurtsoak gaitzetsi ditu Osoko Bilkurak ebaluazio-protokoloa ez izateagatik. Aurreko azaroak 5 EHAOean argitaratutako deialdiak ondorengo ezarri zuen: irakasle eskatzaileek bete beharreko epeak, modua eta baldintzak osagarriak lortu ahal izateko. Gainera, osagarriak bi mailetan sailkatu zituen: An eta Bn. Ak bikaintasuna saritzen du eta B kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

Era berean, Osoko Bilkurak C2 ordainsari-osagarria esleitzea adostu zuen bere antzinatasunean oker baten ondorioz era negatiboan ebaluatuta izandako irakasle bati.

Saioa amaitzean eta gai-zerrendatik kanpo, UPV/EHUko Errektoreak, Nekane Balluerka Lasak, Gizarte Kontseiluaren kideei Medikuntza Fakultatea Leioatik Bilbora mugitzeko proiektuaren berri eman die.