jump to navigation

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO GRADUATUEN % 77 AUTONOMIA ERKIDEGOAN BIZI DA ETA LAN EGITEN DU 27.10.21

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa, Uncategorized.
add a comment

Gizarte Kontseiluak Lanbidek, laneratzeari buruz, burututako txostena aztertu du

Lanbidek burututako UPV/EHUko ikasleen laneratzeari buruzko azken inkestak, 2017ko promozioari zuzendutakoak, erakusten du % 77 Autonomia Erkidegoan bizi dela eta lan egiten duela. Beste % 13 Euskal Herrian bizi da eta kanpoan lan egiten du, % 3 kanpoan bizi da eta Euskadin lan egiten du eta gainerako % 7 EAEtik kanpo bizi da eta lan egiten du. Euskal Herritik kanpo eta aipatutako inkestan jasotako mugikortasun geografikoaren arabera, graduatuen % 10 beste eskualdeetan bizi da eta lan egiten du, eta % 3 munduko zenbait herrialdetan.
Langabezia tasa ikasketak amaitu eta hiru urtera % 12koa da, bi puntu gehiago aurreko promozioarekin alderatuta eta enplegu tasa % 81eko da, 2016koa baino hiru puntu gutxiago. Datu hauek eta beste batzuk ‘UPV/EHUn ikasketak amaitu dizten ikasleen laneratzeari buruzko txostena-ren emaitzaren aurrerapenak, 2020ra dagozkienak, Bilbon ospatu den Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte-Kontseiluaren Osoko Bilkuran aztertu dira.

Asebetetze nabarmena enpleguarekin

Graduatuen batezbesteko asebetetzea enpleguarekin 10etik 7koa da, kontuan hartuta betetzen diren funtzioak, igoera aukerak, soldata eta lan-egonkortasuna.

Grafikoan zehazki ikus daiteke 2017ko promozioko ikasleen lan-egoera. Lanbidek urteroko inkesta hau burutzen du 1997tik, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren ekimenez. Titulazioa lortu eta hiru urtera burutzen du, uste baita denbora nahikoa dela karrera profesional bat bideratzeko sektore edo lanbide zehatz batentzat. Guztira 26.000 pertsona galdetzen dira urtero Lanbideren eskutik Euskadiko ikasleen laneratzearen adierazleak ezagutzeko.

Azkeneko edizioan, UPV/EHUko 2017ko graduko promozioari dagokionean (hiru urte daramatzana lan-merkatuan), ondokoa nabarmentzekoa da jakintza-arloaren arabera:

  • Osasun Zientziek % 90ko enplegu tasa eta % 5eko langabezia tasa dute.
  • Irakaskuntza Teknikoek % 88ko enplegu tasa eta % 8ko langabezia tasa dute.
  • Gizarte Zientziek % 79ko enplegua eta % 16ko langabezia dute.
  • Zientzia Ekonomiko-Juridikoek % 77ko enplegua eta % 15eko langabezia dute.
  • Zientzia Esperimentalek % 73ko enplegua eta % 15eko langabezia dute.
  • Humanitateek % 71eko enplegu tasa eta % 20ko langabezia tasa dute.

Enplegua, UPV/EHUko ikasleek ikasitako espezialitate akademikoari lotuta, % 95eko da Osasun Zientzietan eta Irakaskuntza Teknikoetan, % 92koa Zientzia Esperimentaletan, % 83koa Humanitateetan, % 81ekoa Gizarte Zientzietan eta % 69koa Zientzia Ekonomiko-Juridikotan.

1.590 euroko hileko batezbesteko soldata

Lanaldi osoan lan egiten duten UPV/EHUko graduatuen hileko batezbesteko soldata garbia 1.590 eurokoa da, 14 ordainketekin. Zehazki, hauek dira soldatak jakintza-arloaren arabera txikienetik handienera: Osasun arloko Zientziak (1.858 euro), Teknikoak (1.591 euro), Sozialak (1.544 euro), Humanitateak (1.535 euro), Zientzia Ekonomiko-Juridikoak (1.460 euro) eta Zientzia Esperimentalak (1.371 euro). Orokorrean, lan-murriztuko okupazioaren ehunekoak gora egin du.

2017Ko promozioko bide nagusia enplegua lortzeko inguru soziala eta profesionala da oraindik % 25eko kuotarekin. Jarraian doaz oposizioak/ lan-poltsa publikoa (% 21,1), eskaintza zehatz bati erantzutea (% 15,6), CV aurkeztea / Enplegu zerbitzuan alta ematea (% 13,3), unibertsitate ingurunea (% 10,3), Unibertsitatearekin zerikusirik ez duten praktika edo bekak (% 5,9), auto-enplegua/ ekintzaileak (% 3,8), prestakuntza osagarria (% 3,7) eta besterik (% 1,3).

REPPE eta BADALAB

Gai-zerrendako beste puntu batzuetan, Gizarte.Kontseiluko Osoko Bilkurak “baimena” eman du UPV/EHU-k parte hartu dezan Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas elkartean: Red de Prácticum de España (REPPE) sarean. Entitate hori zenbait instituziok, erakundek, irakaslek eta hainbat motako profesionalek osatzen dute.

Gainera, Osoko Bilkurak UPV/EHUren parte-hartzea adostu du BADALAB hizkuntza berrikuntzarako partzuergoan. Gipuzkoako berrikuntza-laborategi horren helburua da “erreferentziazko esperimentazio-gune” bihurtzea euskera suspertzeko eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko, bai nazio mailan zein nazioarte mailan.
Azkenik, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak informatikako eta irakaskuntzarako ekiapamendutara zuzendutako gastu arrunteko aurrekontu aldaketa multzoa onartu du.


GIZARTE KONTSEILUAK UPV/EHU-KO BEREZKO TITULUEN PREZIOAK ONETSI DITU 2021-2022 IKASTURTERAKO 1.07.21

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, gaur Bilbon elkarturik, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak 2021-2022 ikasturtean emango dituen berezko tituluen prezioak gainbegiratu eta onetsi ditu. UPV/EHUk hirurogei master eta graduondoko baino gehiago ditu. Catálogo

Datorren ikasturte akademikoan berezko hamabi titulazio sortu berri hauek emango dira, lau adar desberdinetan:

Irakaskuntza Teknikoak

• Ilustrazio Zientifikoa (Berezko Masterra)
• Hidrogeno Teknologiak (Berezko Masterra)

Osasun Zientziak

• Farmakokutsadura (Unibertsitate Aditua)
• Mikologia Medikoa (Berezko Masterra)

Gizarte eta Lege Zientziak

• Euskal Diaspora (Unibertsitate Espezializazioa)
• Nazioartekotze Korporatiboko Estrategiak (Unibertsitate Aditua)
• Generoa, Maskulinitateak eta Gizarte Ekintza (Unibertsitate Espezializazioa)
• Gainbegiratzea Gizarte-ekintza Testuinguruetan (Unibertsitate Espezializazioa)
• Irakaskuntza Atzerriko Hizkuntzen eta Edukien Ikasketa Integratuan (AHEII) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Graduko Titulazioei Lotuta (Unibertsitate Aditua)

Giza Zientziak

• Haur eta Gazte Literatura eta Formakuntza Literarioa (Unibertsitate Espezializazioa)
• Humanitate Digitalak: Aukera Berriak Ikertzen (Unibertsitateko Aditua)
• Praktika Artistikoen eta Kultur Ikasketak: Gorputza, Afektuak, Lurraldea (Berezko Masterra)

Horretaz gainera, osoko bilkurak onetsi du Giza Zientzietako unibertsitate-tituluaren prezioak mantentzea (Esperientzia Ikasgelak) 2021-2022 ikasturterako.

UPV/EHUn Jarraitzeko Arauak
Ikasleek 2015eko masterretan jarraitzeko arauak aldatu dira, ebaluazio-deialdiei uko egitearekin eta matrikula ezeztatzearekin loturiko kudeaketa hobetzeko.

Adinekoentzako Unibertsitate Programen Estatuko Elkartearen kide berria
Saio berean, onartu da Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Adinekoentzako Unibertsitate Programen Estatuko Elkartean (AEPUM) parte hartzea. Elkarte horrek 46 unibertsitate publiko eta pribatu baino gehiago biltzen ditu gaur egun, eta haren helburua da, batetik, adinekoekin lotutako hezkuntza-, prestakuntza- eta kultura-egitura berriak sustatzea eta, bestetik, hainbat unibertsitatetako programen arteko lankidetza-bideak ezartzea. UPV/EHUrentzat, aukera ederra da AEPUMen parte izatea Esperientzia Gelak proiektua garatzeko.

Bost lankidetza-beka
Halaber, Gizarte Kontseiluak erabaki du bost lankidetza-beka banatzea, Ministerioak 2021-2022 ikasturterako deituak, UPV/EHUren sail hauetarako:
• Kimika Organikoa I
• Ingeniaritza Kimikoa
• Medikuntza
• Historia Garaikidea
• Gizarte Psikologia

Aurrekontu-aldaketak
Gaurko saioan bertan, osoko bilkurak aurrekontuak aldatzeko 10.000 eurotik gorako hiru proposamen baino gehiago onetsi ditu: 53.000 euroko zenbatekoa orotara, material zientifikoa eta inbentariagarria erosteko. Horretaz gainera, adostu dute 10.000 eurotik beherako aurrekontu-aldaketen 53 proposamen baliozkotzea, 186.000 euro baino gehiagoko zenbatekoarekin, haiek ere irakaskuntza-materiala, material informatikoa eta ikus-entzunezkoa eskuratzeko. Aurrekontuetan orotara egindako 56 aldaketen batura 240.000 euro baino gehiago da.

Gehigarrizko ordainsari osagarriak
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, gehigarrizko ordainsari osagarrietarako deialdia onetsi du, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko.

Horretaz gainera, Gizarte Kontseiluak azken deialdiko A eta B mailetako ordainsari osagarriak ere esleitu ditu.

Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala Masterra
Gizarte Kontseiluak aldaketa nabarmena proposatu du Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala Masterrerako, zeina honako erakunde hauekin batera antolatzen baita: Madrilgo Unibertsitate Autonomoa (koordinatzailea), Bartzelonako Unibertsitatea, Kantabriako Unibertsitatea, Extremadurako Unibertsitatea, Murtziako Unibertsitatea, Oviedoko Unibertsitatea, Salamancako Unibertsitatea, Santiago de Compostelako Unibertsitatea, Valladolideko Unibertsitatea, Vigoko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Castellóko Jaume I Unibertsitatea, Balear Uharteetako Unibertsitatea eta Valentziako Unibertsitatea (Estudi General), bai eta Donostiako Kimika Fakultatea ere, zentro hori arduratzen baita ikasketez UPV/EHUn.
Aldaketa hori ikasketa-planeko nahitaezko kredituen eta kreditu operatiboen banaketa aldatzean datza, bai eta nahitaezko eta hautazko irakasgaiak eguneratzean ere unibertsitateek egindako eskaintzan.
Azkenik, bilkura berean, osoko bilkuren eta batzordeen egutegia onartu da 2021eko urrirako eta abendurako eta 2022ko martxorako eta ekainerako.


GIZARTE-KONTSEILUAK 437,37 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-REN AURTENGO EKITALDIRAKO, 2020KOA BAINO % 2,14 HANDIAGOA 22.04.21

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

Unibertsitateari dohaintzan emandako bi eraikin enkantean ipintzea onetsi dute, alzheimerraren eta parkinsonaren alorreko ikerketa finantzatzeko

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura izan da gaur Bilbon, eta UPV/EHUren 2021eko aurrekontua onartu dute. Orotara 437,37 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, iazko ekitaldian baino % 2,14 gehiago. Aurrekontuaren zenbatekoa 2008an izaniko bera da; horrekin, jarraitu egin zaio 2013an hasitako etengabeko goranzko joerari, eta aldendu egiten da 2011 eta 2013 bitartean izaniko beherakadetatik.

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki du aurrekontua onartzea, aztertu ostean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak martxoaren 18an onartutako proiektua eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak proiektu hari buruz egindako txostena. Txosten horrek berritasun nagusiak aztertzen ditu, eta analisi ekonomiko-finantzario luze-zabala egiten du, kapituluak, programak eta gastu-unitateak kontuan izanda.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak 2021ean:

  • 332,7 milioi euro langileen gastuetara, guztizkoaren % 76 eta 2020an baino % 1,18 gehiago.
  • 76,28 milioi euro funtzionamendu-gastuetara, guztizkoaren % 17,44 eta iaz baino % 2,36 gehiago.
  • 24,13 milioi euro inbertsioetara, aurrekontuaren % 5,51 eta 2020ko aurrekontuan baino % 22,77 gehiago. Kapitulu horretan izaniko areagotzearen arrazoia Inbertsio eta Azpiegituretako Hainbat Urtetarako Planari dagokio, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatearen eraikin berria altxatzeko Bilboko Basurtuko ospitalearen ondoan.
  • Finantza-gastuak, transferentziak, dirulaguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak.

Ezarritako, aldatutako eta kendutako titulazioak

Gaur goizean izaniko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak adostu du, halaber, Hezkuntza Sailari proposatzea ezar ditzala datozen ikasturterako gradu- eta master-titulazio ofizialak.

Zehazki, berriturik geratu dira Erasmus Mundus unibertsitate-master hauek: Itsas Ingurumena eta Baliabideak, Itsas Baliabide Biologikoak eta Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean.

Aldatu egingo dira, batetik, Giza Nutrizioko eta Dietetikako Gradua eta, bestetik, Psikodidaktika: Hezkuntzaren Psikologia eta Berariazko Didaktikak masterra, baita Teknologia, Ikaskuntza eta Hezkuntzako masterra ere

Ezabatu egingo dira Hizkuntza Politika eta Plangintzako unibertsitate-masterra eta Turismo Sektoreko Diseinu Berrikuntzakoa.

Ikasketak hasita dauzkaten ikasleek bermaturik dauzkate aplikatzekoak zaizkien deialdi guztiak.

Higiezinen dohaintza alzheimerrari eta parkinsonari aurre egiteko

Gai-zerrendako beste puntu batean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak onetsi du enkante bidez besterentzea UPV/EHUri dohaintzan emandako bi higiezin. Batetik, Bilbon kokaturiko garaje-lurzati bat, eta 31,40 metro koadroko lonja bat Sopelako Larrabasterra auzoan. Biak dira unibertsitatearen jabari pribatuko ondasunak edo ondare-ondasunak.

Enkantean lortzen den zenbatekoa Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak alzheimerraren eta parkinsonaren alorretan egiten dituen ikerketak finantzatzeko erabiliko da, dohaintza-emaileak azaldutako nahiari jarraituz.