jump to navigation

Gizarte Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen 2018ko kontuak onartu ditu 17.10.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

UPV/EHU-REN KONTU EMATEKO HOGEI ADIERAZLETATIK HAMABIK BILAKAERA POSITIBOAREKIN JARRAITZEN DUTE

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura Bilbon elkartu da, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) adierazle-sistema gizarteari kontuak emateko txostenaren 2019ko azken edizioa landu du gaurko saioan. Gizarte Kontseiluak urtero neurtzen du unibertsitate publikoaren gizarte-helburuen betetze-maila 2008az geroztik.

 

2019ko azterlanak jasotzen duenez (2016-17 ikasturteko informazioa biltzen du, eta aurreko urtearekin eta serie historikoarekin alderatzen), unibertsitate publikoak aztertutako 20 adierazleetatik hamabitan izan du hobekuntza. Hain justu ere, finantzaketa, trebakuntza, inguruneko beharrizanetara egokitzea, I+G+B ikerketa, nazioartekotzea, hizkuntza-normalizazioa eta gizarte-erantzukizuna dira hobetutako alderdi horiek.

Txostenaren helburua EHUri eta haren epe luzeko bilakaerari buruzko ikuspegia ematea da, erabakigarritzat jotako 20 adierazle baliatuta; horrez gain, eskuratutako emaitzei buruzko oinarrizko xehetasunak eta gaineratutako balioa ematen ditu, gizarte-helburuak zenbateraino bete diren zehazten du, eta alderaketa egiten du ezaugarri antzekoak dituzten unibertsitateen adierazleekin. Txostenaren azken edizio honetan, EHUren bilakaerari buruzko ondorioak ateratzeko datu fidagarriak eskaintzen dira erakundearen funtzionamendurako gako diren bederatzi alorretan (informazio xeheagoa nahi izanez gero, 20 adierazle horietako bakoitzaren fitxak kontsulta daitezke). Txosten osoa.

Azterlanaren ondorio nagusien artean, honako hauek nabarmenduko genituzke.
• Finantzaketa eta gastuen alorrean, nabarmentzekoa da unibertsitate-jardunaren finantzaketa-maila handiari eutsi izana, sektore publikotik etorritako transferentzia korronteen bidez (% 86,3 izan zen 2017an). Horri esker, ehuneko 20 puntuko aldea ageri du, Estatuko aurrez aurreko unibertsitate publiko guztien aldean. G9 taldeko unibertsitateen testuinguruan, ikus dezakegu UPV/EHU ez dagoela zerrendaren buruan, Errioxako Unibertsitateak aurrea hartu ostean.
• Aurtengo edizioko berrikuntza gisa, eta STEM izeneko profil profesionalen faltak eragindako kezka orokorra kontuan izanik, diziplinotako matrikulazioaren bilakaera aztertu da (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak, alegia). Diziplina horiek UPV/EHUn duten pisua % 31 da 2018-19 ikasturtean; 2014-15 ikasturtean, berriz, % 32 izan zen. Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematiken alorreko ikasketetan diharduten emakumeen proportzioa murritza da (% 33), kontuan izanik gradu-ikasketak egiten dihardutenen % 54 emakumeak direla.
• Prestakuntzaren esparruan lortutako emaitzen adierazleetan ikusten den hobekuntza da ondoriorik nabarmenenetako bat. Areagotu egin dira arrakasta-tasak (% 88,6 graduko titulazioetan) eta errendimenduari dagozkionak (% 77,9). Eskola-uztearen tasak ere hobera egin du. Enpresetan borondatezko praktikak egiteko tasak irmo eusten dio goranzko joerari, eta koherentzia gordetzen du unibertsitatearen eta inguruneko errealitate ekonomiko eta profesionalaren arteko lotura handiagoa sustatzeko estrategiarekin.
• UPV/EHUn graduatutako pertsonak laneratzeari dagokionez, eskura ditugun azken datuak 2015eko promozioarekin lotutakoak dira, eta emaitza hobeak ageri dituzte txertatutako enpleguari dagokionez (% 85); halaber, murriztu egin da enplegu-bilaketa aktiboko epea.
• Ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoaren alorrean, emaitza berrienek hobekuntza nabariak erakutsi gabe jarraitzen dute, kontuan izanik Euskadi posizioak galtzen ari dela berrikuntzako Europako indizean, sektore publiko zein pribatuan.
• Irakasleen produkzio zientifikoari eta doktorego-tesiei dagokienez, emaitzek posizionamendu ona eta bilakaera positiboa erakusten dute UPV/EHUn.
• Nazioartekotze-adierazleei dagokienez, berriz, gradu-ikasketetan atzerriko ikasleen kaptazio handixeagoa suma daiteke.
• Hizkuntza-normalizazioarekin lotutako adierazleari dagokionez, ugaritu egin da graduetan euskaraz eskainitako nahitaezko kredituen ehunekoa, eta orain artean ikusitako kopuru maximoa lortu da (% 75,9 izan da 2017/2018 ikasturtean). Azken ikasturtean, halaber, ugaritu egin da euskaraz matrikulatu diren ikasle berrien kopurua (% 53).
• Azkenik, gizarte-erantzukizunaren esparruan, ugaritu egin dira emakumezko irakasle eta ikerlari doktoreak (% 44 izan ziren 2016/2017 ikasturtean) eta gradu-ikasketetan matrikulatutako emakumezkoak (% 54), aztertutako azken ikasturtean.

2018ko kontuak, onartuta
Gizarte Kontseiluak, gaur egindako saioan, UPV/EHUren 2018ko kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu; ekitaldi horretan, 410,1 milioi euroko aurrekontua izan zen hasieran, eta zenbateko hori 508,1 milioira iritsi zen (aurreko ekitaldietako geldikina gehituta). Unibertsitateak aurrekontu haren % 83,99 egikaritu zuen. Kontseiluaren osoko bilkurak, halaber, gehiengodun partaidetza duen entitateetako kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu akordio berean. Hain zuzen ere, honako hauek dira: Euskoiker, UPV/EHUren Udako Ikastaroak, eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa.

Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu-erakundeari aurkeztu dio informazio ekonomiko-finantzario hori, gizarteari kontu emateko prozesuaren esparruan.

Ordainsarien osagarri gehigarriak
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onartu du, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko.

Azkenik, beste gai batzuen artean, Gizarte Kontseiluak 2018ko martxotik 2019ko ekainera bitartean emandako 81 ikastaro osagarriren prezioak baliokidetu ditu. Gainera, gastu korronteko hainbat aurrekontu-aldaketa onartu ditu, irakaskuntzako ekipamendua eta bitarteko informatikoak eskuratzera bideratutako inbertsioetarako.


Elkartearen web-orria diseinatzea eta mantentzea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen ardura da. 28.03.19

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

GIZARTE KONTSEILUAK ONARTZEN DU ARTE EDERREN FAKULTATEAK PARTE HAR DEZALA ESPAINIA OSOKO DEKANOEN KONFERENTZIAN 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon bildua, onartu du Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) parte-hartzea Arte Ederren Dekanoen Konferentzia Elkartean. Erakunde berriaren, zeinaren presidentea UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen dekanoa den, helburuak dira ahaleginak batzea, interes komunak defendatzea eta unibertsitateko arte hezkuntzaren etengabeko bilakaerak planteatzen dituen erronka berriei aurre egitea.

Zuzendaritza batzordea honakoak osatzen dute: UPV/EHUko Arte Ederren Dekanoak, Universidad Clomputense de Madrideko diziplina bereko dekanoak, Universitat Politècnica de Valencia, Malagako Unibertsitateko, Granadako Unibertsitateko eta La Lagunako Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateen dekanoek. Batzordearen sei kide horiek Espainia osoko Arte Ederren Dekanoen konferentzia ordezkatzen dute. Besteak beste, ministerioarekin edo unibertsitateko irakaskuntza eta ikerkuntza nazio-mailan arautzen duten estamentuen beste ordezkariekin bilduko dira.

Arte Ederreko fakultateak unibertsitateko arteen, diseinuaren edo zaharberritzearen eremuan graduak eta masterrak irakasten dituzten zentro bakarrak dira. Elkartearen eginkizunen artean daude Arte Ederretako ikasketak ematen dituzten unibertsitateen interes komunak defendatzea eta jakintza arloak berriz konfiguratzea, testuinguru berrira egokitzeko. Entitate honek ere hobetu egingo ditu ikastegien arteko mugikortasuna, ikerketa arloko lankidetza eta arteen, kontserbazio eta zaharberritzearen eta diseinuaren eremuko unibertsitate graduen balioa azpimarratzea, arteari lotutako unibertsitate masterretarako eta doktorego programetarako zuzeneko sarbidea ematen duten ikasketa bakarrak baitira.

Elkartea ordezkaritza-organoa da eta ez ditu kutik ordainduko. Dekano bakoitzaren zentroen baliabideekin ordainduko da bileretara joatea.

UPV/EHUko Doktorego Eskola

Kontseiluak ere erabaki du UPV/EHUko Master eta Doktorego Eskolaren izendapena aldatzea UPV/EHUko Doktorego Eskola-ra. UPV/EHUn masterren irakaskuntzen antolaketa berria da aldaketaren arrazoia. Master ofizialak ez daude Master eta Doktorego Eskolaren menpe, Graduondoko Latinoamerikako Sarekoak izan ezik, eta Ikastegien menpe egongo dira. Hori dela eta, berriz aldatu behar da Doktorego Eskolen Oinarrizko Arautegia.

Bestalde, kontuan izanda igaro den denbora eta ikastegietako funtzionamendu organoei aplikatu beharreko beste arau batzuetan –esaterako, urriaren 1eko 40/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenean– egon diren aldaketak, egokitzat jo da aldaketa horiek bilduko dituen testu berri bat prestatzea eta arautegia indarrean dauden arauetara egokitzea.

2018 Kontseiluaren aurrekontua likidazioa

Azkenik, bilkurak onartu du ere Gizarte Kontseiluaren 2018ko ariketaren aurrekontua likidatzea, dagokion auditoretza-informearekin.

2019-2020 ikasturtearen hasieran 120 plaza eskainiko dira, 40 espezialitate bakoitzeko 21.12.18

Posted by consejosocialupvehu in @@ notas de prensa.
add a comment

 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA MASTERRA ON-LINE ETA OSO-OSORIK EUSKARAZ BAIMENDU DU GIZARTE KONTSEILUAK 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon, onartu berri du Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak atxikitzea GOI.EUS institutu pribatura, Eibarren egoitza duen ikastetxea eta Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU), irabazi-asmorik gabeko kultura-elkartearen, barne dagoena.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterra irakatsiko du GOI.EUSek Natur Zientziak eta Matematika, Giza eta Gizarte Zientziak eta Hizkuntza eta Literatura espezialitatetan. Guztira 120 plaza eskainiko dira on-line eta oso-osorik euskaraz, 40 espezialitate bakoitzeko. Euko Jaurlaritzak baimendu beharko du masterraren hasiera 2019-2020 ikasturterako.

Gaur egun, UPV/EHUk masterra eskaintzen du era presentzialean hiru espezialitate horietan Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatearen bidez. Baina egungo eskaera plaza-eskaintza baino askoz handiagoa da. On-line erari esker, gradua euskaraz ikasi duten eta era presentzialean onartuta izan ez diren ikasleek aukera izango dute masterra hizkuntza horretan ikasteko, beste unibertsitate batean matrikulatu gabe.

Gaur egun, irakasleen prestakuntzako titulua lortu nahi duten ikasleek ez daukate aukerarik on-line egiteko, eta aukera hori eskaintzen duten unibertsitateetan matrikulatu ohi dira, batez ere Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) etaValencian International University (VIU) unibertsitatetan.

Galdakao-Usansolo Ospitalea eta Bioaraba

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren arteko Hitzarmena aldatzea adostu zuen ere Kontseiluak, OSI Barrualde Galdakao/Galdakao-Usansolo Ospitalearen osasun-instalazio eta zerbitzuak erabili ahal izateko unibertsitateko hezkuntzan eta ikerketan, Basurtuko eta Gurutzetako Ospitaleekin egiten den bezala.

Alderdi horretan, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuan parte hartzeaonartu zuen Osoko Bilkurak. Vitoria-Gasteizen dagoen zentro horren asmoa da erreferentea izatea diziplina anitzeko biomedikuntza ikerketan, esparru klinikoan zein traslazionalean estatu- eta nazioarte-mailan. Bioarabak bere hezkuntzarako ahalmenagatik ere nabarmendu nahi du.

 Aurrekontu-aldaketak

Saio berean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak 10 000 euro baino gehiagoko aurrekontu-aldaketa proposamena onartu du ekipamendu informatikoaeta zientifikoa erosteko 25 000 euroko zenbatekoaren truke.Era berean, 10 000 euro baino gutxiagoko aurrekontu-aldaketa proposamenak baliozkotzea onartu du ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa erosteko 54 656 euroren truke.19 aurrekontu-aldaketen batura 79 646 eurokoa da.

Gaitzetsitako hamabost errekurtso

Azkenik, ordainsari-osagarriak esleitzeko amaiera-hitzarmenaren aurka jarritako 15 errekurtsoak gaitzetsi ditu Osoko Bilkurak ebaluazio-protokoloa ez izateagatik. Aurreko azaroak 5 EHAOean argitaratutako deialdiak ondorengo ezarri zuen: irakasle eskatzaileek bete beharreko epeak, modua eta baldintzak osagarriak lortu ahal izateko. Gainera, osagarriak bi mailetan sailkatu zituen: An eta Bn. Ak bikaintasuna saritzen du eta B kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

Era berean, Osoko Bilkurak C2 ordainsari-osagarria esleitzea adostu zuen bere antzinatasunean oker baten ondorioz era negatiboan ebaluatuta izandako irakasle bati.

Saioa amaitzean eta gai-zerrendatik kanpo, UPV/EHUko Errektoreak, Nekane Balluerka Lasak, Gizarte Kontseiluaren kideei Medikuntza Fakultatea Leioatik Bilbora mugitzeko proiektuaren berri eman die.