jump to navigation

UPV/EHUko LANGILE-GASTUAK AURREKONTUAREN % 77 DIRA 26.04.23

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2023.
add a comment

● UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak 2023ko Unibertsitate Publikoaren kontuak onartu ditu
● Aurtengo aurrekontua % 7 handitu da, 494 milioi eurotik gora.

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren Osoko bilkurak baimena eman zion atzo UPV/EHUren 2023ko ekitaldirako aurrekontuari, unibertsitate honetako Gobernu Kontseiluak joan den apirilaren 198an onartutako Proiektua eta proiektu horri buruz Ekonomia eta Finantza Batzordeak egindako txostena aztertu ondoren. Onartutako proiektua 494,5 milioi euro baino gehixeago da, eta % 7ko igoera izan du 2022an esleitutako zenbatekoekin alderatuta. Partida hori etengabe handitu da 2013tik.
Kapitulukako azterketan, aurtengo gastuaren zati nagusia langile-gastuetara bideratuko da, 354 milioi euro (guztizkoaren % 77, duela 15 urte % 58koa zen). Langile-gastuen partida 16 milioi euro, eta aurreko aurrekontuko Programa-kontratuak kontuan hartu gabe, baino gehixeago handitu da azken urtean, hau da, % 4,89 igo da urtean. Kasu honetan, UPV/EHUren 2023ko aurrekontuetako langile-gastuen gehikuntza handiagoa (6,56 milioi euro) ikerketarako deialdiak handitzearen ondorio izan da, ikertzaile berriak sartzea baitute helburu.
UPV/EHUk 2023an izango duen guztizko aurrekontutik, 434 milioi baino gehixeago (guztizkoaren %87,77) tasei, bestelako diru-sarrerei eta jasotako transferentzia arruntei dagozkie. Horrez gain, 37,2 milioi euro Programa Kontratuei dagozkie (kopuru osoaren % 7,5), 14,6 milioi euro Urte Anitzeko Inbertsio Planari eta 450.000 euro EHUko Gizarte Kontseiluari berari (aurreko ekitaldian kontsignatutako kopuru bera)”.

Transferentzien gehikuntza

Diru-sarreren kontu-sailei dagokienez, eta aurreko aurrekontuko Programa-kontratuak kontuan hartu gabe, nabarmentzekoa da, alde batetik, jasotako transferentzia arrunten bilakaera: 15 milioi euro gehiago, 378 milioi euroraino. Bestalde, ekitaldi honetan UPV-EHUk hazkunde handia izan du kapital-transferentzietan, 2022an 9 milioi euro izatetik ekitaldi honetan 22 milioi izatera igaro baita. Gehikuntzaren zatirik handiena Bizkaiko hiriburuan Medikuntza eta Erizaintza Fakultate berria eraikitzera bideratu da.
Unibertsitatearen beraren funtzionamendu-gastuei dagokienez, 82 milioi euroko aurrekontua egin da (2022an 70 milioi eurokoa izan zen). Igoera hori Energia Elektrikoa eta Gas Naturala partidetara bideratu da, energiaren kostuetan izandako igoera orokortuen ondorioz. Gastu guztien artean, 2. Ikerketa Programa ere nabarmentzen da, 11 milioi euro gehiago baititu 2022. urtearekin alderatuta. Igoera hori ikerkuntzarako dirulaguntzen deialdietan aurreikusten den igoeraren ondorio da.

Aurrekontuko beste aldaketa batzuk

Bestalde, UPV-EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, azken bileran, Unibertsitatearen zenbait aurrekontu-aldaketa onartu zituen, 122.000 eurotik gorako zenbateko metatuarekin. Aldaketa horiek hainbat saili lotutako ikerketa-proiektuei zuzenduta daude, baita askotariko material informatikoari ere, Unibertsitateko sailetako beste irakaskuntza-ekipamendu edota ekipamendu zientifiko batzuetarako ez ezik.


UPV/EHU EUSKO BAIC-EN SARTZEN DA, EUSKADIN ADIMEN ARTIFIZIALA SUSTATZEKO 22.03.23

Posted by consejosocialupv in notasprensa-2023.
add a comment

● UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak Unibertsitateak Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Institutuan (KronikGUNE) parte hartzea ere onartzen du
● HKEEko lehendakariak UPV/EHUren 2020ko fiskalizazio-txostena aurkeztu dio Gizarte Kontseiluari

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak gaur goizean onartu du UPV/EHUk Eusko BAICen (Adimen Artifizialaren Euskal Zentroa) parte hartzea, Euskadin adimen artifiziala (IA) sustatzeko, bai eta IAri lotutako talentua sustatu, garatu, atxiki eta erakartzeko ere, Euskadi IA Industrialaren erakargune gisa kokatzeko helburuarekin.

Era berean, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak UPV/EHUk KronikGUNEn, ‘Biosistemak, Osasun Sistemetako Ikerketa Institutua’ Elkartean, parte hartzea onartu du. Elkarte horren helburua da nazioartean erreferentea den ikerketa aplikatu eta translazionaleko institutu gisa posizionatzea, osasun-politika eta -zerbitzu berrien garapena, ezarpena eta ebaluazioa sustatzeko, baina baita antolaketa-prozesuak eta -ereduak ere, aldaketaren kudeaketa erraztuz eta osasun-zerbitzuetako ikerketa-lana gidatuz.

Bi zentroetan, Eusko BAICen eta KronikGUNEn, UPV-EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak onartu du, helburu horiek garatzeko, UPV/EHUk zentro edo egitura propioak edo mistoak sortu ahal izango dituela (kasu honetan, erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzan), edo beste zentro edo egitura batzuetan parte hartu ahal izango duela, nortasun juridikoarekin edo gabe, baldin eta egin nahi diren jarduerek hala justifikatzen badute eta bikoiztasunik sortzen ez badute lehendik dauden beste zentro edo egitura batzuen jarduketarekiko.

2020ko Fiskalizazio-txostena

Bestalde, Ana Helguera, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) lehendakariak UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkuran aurkeztu du –euskal gizartearen parte-hartzea bermatzen duen gobernu-organoa, gizartearen eta unibertsitate-komunitatearen interesak ordezkatzen dituena– EHUren 2020ko ekitaldiko Fiskalizazio Txostena.

UPV-EHUko Gizarte Kontseiluak nabarmendu du, urteko kontuei dagokienez, HKEEk aldeko iritzia eman zuela ekitaldi horretan, 2020an bere jarduera ekonomiko eta finantzarioa arautzen duen legezko araudia arrazoiz betez. Txosten horri dagokionez, UPV-EHUko Gizarte Kontseiluak aipatzen du unibertsitatearen 2020ko kontuen fiskalizazio-txostenean hutsune puntualak atzeman zirela.

Horiek langileen gastuen arloan (irakasleei 502.659 euroko ordainsariak ordaintzea araudi erregulatzailean aurreikusi gabeko kontzeptuengatik, eta Unibertsitateei buruzko Lege Organikoan aldi baterako lan-kontratua duten irakasle eta ikertzaileentzat ezarritako irakasleen plantillaren % 40ko muga gainditzea) eta Administrazio Kontratazioan (754.831 euroko gastuak aitortzea hornidura eta zerbitzuetan, kontratu-estaldurarik gabe) jasotzen ziren.

Beste aurrekontu-aldaketa batzuk

Era berean, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, azken bileran, Unibertsitatearen hiru aurrekontu-aldaketa onartu zituen, 541.00 euro inguruko zenbatekoarekin, hainbat saili lotutako ikerketa-proiektuetarako, eta 10.000 eurotik beherako beste 13 proposamen baliozkotu zituen (53.600 euro inguruko zenbateko metatuarekin), unibertsitateko lana garatzeko behar den ekipamendu zientifikorako, informatikorako edo altzarietarako.

Azkenik, erakunde horrek azken bileran onartu zuen, aurkeztutako espedienteen arabera, unibertsitate-hedapeneko 13 irakaskuntza propioren prezioak finkatzea (graduondoko tituluak). Era berean, oniritzia ematen zitzaien 2022ko ekitaldiko Gizarte Kontseiluaren aurrekontuaren likidazio-egoerei.