jump to navigation

183.- Osoko Bilkura 17.12.14

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2014.
add a comment
Gai zerrenda hauxe izango da:
 1. 2014ko uztailaren 23an burututako ehun eta laurogeita bigarren saioko aktaren irakurketa eta onespena.
 2. Aurregraduko Berezko Titulua Giza-Zientziak. Esperientziaren gelak. Batzorde Akademiko eta Euskarakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 3. Ikasketa Osagarriak.  Batzorde Akademiko eta Euskarakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 4. Aurrekontu-aldaketak. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Deialdia merituen ebaluazioa eta irakaskuntza eta ikerkuntzako pertsonalaren ordainsari osagarrien esleipena eskatzeko. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Gizarte Kontseiluaren finantza – informazioaren egoerak, 2014eko irailaren 30an.
 7. Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea Unibertsitate Masterra. Batzorde Akademiko eta Euskarakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 8. Presidentearen txostena.
 9. Erregu-galderak.

182.- Osoko Bilkura 23.07.14

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2014.
add a comment
Gai zerrenda hauxe izango da:
 1. 2014ko martxoaren 26an burututako ehun eta lauarogeita lehenengoaren saioko aktaren irakurketa eta onespena.
 2. Hezkuntza, Kultur eta Kirol Ministerioak deitutako 2013-2014 ikasturterako Elkarlanerako Diru-laguntzak. Haien banaketa departamentuetan. Irakaskuntza eta Euskara Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 3. Graduondoko ikasketak 2014-2015:  Master Ofizialak. Doktorego programak. Berezko Tituluak. Ikasketa Osagarriak. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 4. Unibertsitateko 2013ko Txosten Ekonomikoa. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Aurrekontu-aldaketak.  Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Gizarte Kontseiluaren finantza – informazioaren egoerak, 2014ko martxoaren 31ean eta ekainaren 30an.
 7. Adikzioen Lege-Proiektua. Gizartearekiko Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. 2010 gradu promozioa. Laneratzeari buruzko inkesta. Emaitzen aurrerapena.
  Informe
 9. Unibertsitate-zerbitzuen adierazleen sistema. Berrikustapena eta eguneratzea. Txostena.
  Informe
 10. Erregu-galderak.

181.- Osoko Bilkura 26.03.14

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2014.
add a comment
Gai zerrenda hauxe izango da:
 1. 2014ko urtarrilaren 22an burututako ehun eta hirurogeita hemeretzigarren eta ehun eta laurogeigarren saioko akten irakurketa eta onespena
 2. Ikasleek UPV/EHUn Jarraitzeko Arauak. Batzorde Akademikoak eta Euskara Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 3. Ikasketa Osagarriak. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontu aldaketak. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Gizarte Kontseiluaren aurrekontu likidazio egoerak 2013ko abenduaren 31n. Auditoria txostena.  Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Unibertsitateak beste erakunde batzuetan duen parte hartzea: BioCruces Osasun Ikerketarako Institutua. Ekonomia eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 7. Presidentearen txostena.
 8. Erregu-galderak.