jump to navigation

213.- Osoko Bilkura 23.12.20

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2020.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2020ko urriaren 27an egindako berrehun eta hamabigarren saioko akta.
 2. 2016 graduko promozioa. Laneratzeari buruzko inkesta. Emaitzen aurrerapena.
  Encuesta
 3. Unibertsitate ekimenak Soziolinguistiko arloan txostena.
 4. Irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriak esleipena. Akatsak zuzenketa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Irakasleen gehigarrizko ordainsari osagarrien (C1 eta C2 tarteak) esleipena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko oradainsari osagarriak esleipena. Sententzien exekuzioa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 7. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Gizarte Kontseiluaren ordezkari bi izendatzea unibertsitateko irakaskuntza publikoa koordinatzeko kontseiluan.
 9. Erregu-galderak.


212.- Osoko Bilkura 29.10.20

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2020.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2020ko uztarrilaren 15an egindako berrehun eta hamaikagarren saioko akta.
 2. Unibertsitate-zerbitzuen adierazleen sistema. 2020ko Edizioa (2018/2019 Ikastaroa).
  Presentación
  Informe
 3. Unibertsitateko 2019ko Txosten Ekonomikoa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia, osagarriak esleitzeko ebaluazioa eskatzeko. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriak esleipena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 7. Erregu-galderak.

211.- Osoko Bilkura 16.07.20

Posted by consejosocialupvehu in plenos-2020.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2019ko abenduaren 20an egindako berrehun eta bederatzigarren eta berrehun eta hamargarren saioetako aktak.
 2. UPV/EHUren 2016 eta 2017ko Fiskalizazio Txostenak.
 3. Gizarte Kontseiluaren aurrekontu-likidazio egoerak 2019ko abenduaren 31an. Auditoria-txostena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontuetan aldaketak.Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Adimen artifizialeko gradua ezartzeko. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 6. Unibertsitate ekimenak soziolinguistika arloan. Txostena.
 7. Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa . 2020-2021ko lankidetza bekak. 5 beken banaketa sailen artean. Akademi eta Euskara Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Titulazio Ofizialak. 2020-2021ko Gradu eta Mastergoko eskaintza. Ezartzea, aldatzea eta kentzea. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 9. 2020-2021 berezko tituluak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 10. Giza Zientzietan gradu aurreko Berezko Titulua. Esperientzia Gelak. Prezioa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 11. Estudios complementarios. Propuesta de Acuerdo que la Comisión Económica y Financiera eleva al Pleno.
 12. UPV/EHUren parte hartzea Sozialingistikoa Kusterra. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 13. 2020-2021 Osoko Bilkuren egutegia.
  Calendario
 14. COVID-19 osasun alerta konfinamendua eta normalera itzultzea. Txostena.
 15. Erregu-galderak.