jump to navigation

223.- Osoko Bilkura 27.04.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko martxoaren 23an eta apirilarean 4an egindako berrehun eta hogeita lehen eta berrehun eta hogeita bigarren saioetako aktak.
 2. Euskal Herriko Unibertsitatearen Plan Estrategikoa 2022-2025. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 3. Aurrekontuetan aldaketak . Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Unibertsitateak “Ekonomia eta Enpresako Dekanoen Espainiako Batzarra (CONFEDE)”. Elkartean parte hartzea. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetararko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. 2016ko ordainsarien deialdiko A2 tartearen esleipena, errekuntsoa aintzat hartu izanagatik. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetararko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Erregu-galderak.

222.- Osoko Bilkura 4.04.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. 2022ko Euskal Herriko Unibertsitateko aurrekontua. Irizpena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.

221.- Osoko Bilkura 24.03.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko otsailaren 4an egindako berrehun eta hogeigarren saioko akta.
 2. UPV/EHUren 2018 eta 2019ko Fiskalizazio Txostenak.
 3. Gizarte Kontseiluaren aurrekontu-likidazio egoerak 2021eko abenduaren 31an. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. 2022. Urterako aurre-ikusitako ekintzak. Lehentasunen ezarpena. Ekonomia eta Finantza eta Plan Estrategikoa Garatzeko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Erregu-galderak.