jump to navigation

220.- Osoko Bilkura 4.02.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

  1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2021ko abenduaren 22an egindako berrehun eta hemebederatzigarren saioko akta.
  2. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko ituna. Txostena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  3. Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriak esleipena. Berrikusteko errekurtso berezia. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  4. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
  5. Erregu-galderak.