jump to navigation

225.- Osoko Bilkura 10.11.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko ekainaren 29an egindako berrehun eta hogeita laugarren saioko akta.
 2. 2018 graduko promozioa. Laneratzeari buruzko inkesta.
 3. Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitzena. Errekurtsoak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontu aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Irakasleen gehigarrizko ordainsari osagarrien esleipena, Irakasle-ikertzaileen arloko Errektoreordearen Erabakiaren (OSA-6603-2019) kontrako errekurtsoa aintzat hartu eta gero lortutakoak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Erregu-galderak.

224.- Osoko Bilkura 29.06.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko apirilarean 27an egindako berrehun eta hogeita hirugarren saioko akta.
 2. Unibertsitateko 2021eko Txosten Ekonomikoa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 3. Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa. 2022-2023ko lankidetza bekak. 5 beken banaketa sailen artean. Akademi eta Euskara Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. 2022-2023 berezko tituluak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Aurrekontuetan aldaketak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. 2022-2023 Osoko Bilkuren egutegia.
  Calendario
 7. Irakasleen gehigarrizko ordainsari osagarrien (A eta B tarteak) esleipena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Irakasle eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien urtebeteko deialdia, osagarriak esleitzeko ebaluazioa eskatzeko. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 9. Giza Zientzietan gradu aurreko Berezko Titulua. Esperientzia Gelak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 10. Ikasketa Osagarriak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 11. Graduko Ikasketak eta Master Ofizialak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 12. Erregu-galderak.

223.- Osoko Bilkura 27.04.22

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2022.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2022ko martxoaren 23an eta apirilarean 4an egindako berrehun eta hogeita lehen eta berrehun eta hogeita bigarren saioetako aktak.
 2. Euskal Herriko Unibertsitatearen Plan Estrategikoa 2022-2025. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 3. Aurrekontuetan aldaketak . Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Unibertsitateak “Ekonomia eta Enpresako Dekanoen Espainiako Batzarra (CONFEDE)”. Elkartean parte hartzea. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetararko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. 2016ko ordainsarien deialdiko A2 tartearen esleipena, errekuntsoa aintzat hartu izanagatik. Ekonomia eta Finantza eta Gizartearekiko Harremanetararko Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 6. Erregu-galderak.