jump to navigation

211.- Osoko Bilkura 16.07.20

Posted by consejosocialupvehu in Ososko bilkura, plenos-2020.
add a comment

Gai zerrenda hauxe izango da:

 1. Irakurri eta, egoki iritziz gero, onartu 2019ko abenduaren 20an egindako berrehun eta bederatzigarren eta berrehun eta hamargarren saioetako aktak.
 2. UPV/EHUren 2016 eta 2017ko Fiskalizazio Txostenak.
 3. Gizarte Kontseiluaren aurrekontu-likidazio egoerak 2019ko abenduaren 31an. Auditoria-txostena. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 4. Aurrekontuetan aldaketak.Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 5. Adimen artifizialeko gradua ezartzeko. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 6. Unibertsitate ekimenak soziolinguistika arloan. Txostena.
 7. Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa . 2020-2021ko lankidetza bekak. 5 beken banaketa sailen artean. Akademi eta Euskara Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 8. Titulazio Ofizialak. 2020-2021ko Gradu eta Mastergoko eskaintza. Ezartzea, aldatzea eta kentzea. Batzorde Akademiko eta Euskararakoak eta Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dioten akordio proposamena.
 9. 2020-2021 berezko tituluak. Prezioak. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 10. Giza Zientzietan gradu aurreko Berezko Titulua. Esperientzia Gelak. Prezioa. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 11. Estudios complementarios. Propuesta de Acuerdo que la Comisión Económica y Financiera eleva al Pleno.
 12. UPV/EHUren parte hartzea Sozialingistikoa Kusterra. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.
 13. 2020-2021 Osoko Bilkuren egutegia.
  Calendario
 14. COVID-19 osasun alerta konfinamendua eta normalera itzultzea. Txostena.
 15. Erregu-galderak.

 


Topalekua 102 zk. 2020 otsaila 14.02.20

Posted by consejosocialupvehu in Topaleku.
add a comment


GIZARTE-KONTSEILUAK 428 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-RAKO 2020KO EKITALDIRA BEGIRA, AURTENGOA BAINO % 1,4 HANDIAGOA 23.12.19

Posted by jmlosada in @@ notas de prensa.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak osoko bilkura egin du gaur Bilbon, eta EHUren 2020ko aurrekontua onartu dute. Orotara 428 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, aurtengo aurrekontuan baino % 1,46 gehiago, alegia.

 

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki du aurrekontua onartzea, aztertu ostean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak abenduaren 12an onartutako proiektua eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak proiektu hari buruz egindako txostena. Txosten horrek berritasun nagusiak aztertzen ditu, eta analisi ekonomiko-finantzario luze-zabala egiten du, kapituluak, programak eta gastu-unitateak kontuan izanda.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak 2020an:
• 328,8 milioi euro langileen gastuetara (I. kapitulua), guztizkoaren % 76,8 eta 2018an baino % 1,41 gehiago;
• 74,05 milioi euro gastu korronteetara (II. kapitulua), guztizkoaren % 17,4 eta iaz baino % 0,34 gehiago;
• 19,6 milioi euro inbertsioetara (IV. kapitulua), aurrekontuaren % 6,68 eta 2019ko aurrekontuan baino % 4,5 gehiago.
• Finantza-gastuak, transferentziak, diru-laguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak (haietarako zuzkidura 450.000 eurokoa da).

Azkenik, Gizarte Kontseiluak baimena eman du unibertsitateak eskatutako hainbat aurrekontu-aldaketa egiteko, eta irakasleen ordainsarien osagarri gehigarriak esleitu ditu.
Achucarro Basque Center for Neuroscience fundazioko arduradunek 2018-2021 aldirako bigarren plan estrategikoa aurkeztu diote Gizarte Kontseiluari, baita lehendabiziko plan estrategikoaren emaitzak ere. Fundazioa 2012an sortu zuten Ikerbasquek eta UPV/EHUk, eta gaur egun Leioako Teknologia Parkean dago.
Orotara 90 pertsona kontratatu edo lotu ditu: % 58 UPV/EHUkoak dira, eta Europako Batzordeak sustatutako eta emandako HR Excellence in Research egiaztapena dauka.