jump to navigation

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK GIZARTE-KONTSEILUARI AURKEZTU DIZKIO UPV/EHU-REN 2014. ETA 2015. URTEETAKO FISKALIZAZIO-TXOSTENAK 20.12.17

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2017.
trackback

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak gaur aurkeztu ditu UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkuran Euskal Herriko Unibertsitatearen ekonomia- eta finantza-jardueraren 2014. et 2015. urteetako ekitaldietako Fiskalizazio Txostenak. Bi ekitaldi horietan, Epaitegiaren ustez, Unibertsitateak arrazoiz bete zuen bere jarduera arautzen duen legezko araudia.

Txostenen arduradun den Kontseilari Mariano Garcíak egin du azalpena eta José Luis Bilbao Presidentea eta HKEEko Ikuskari Buru Elena Cordero egon dira bertan. Azaldu dutenaren arabera, edozelan ere, bi ekitaldietan, Epaitegiak zenbait urritasun hauteman ditu Langileria Gastuen arloan eta Administrazio Kontratazioaren arloan. 2014ko eta 2015eko urteko kontuen harira, Epaitegiak erantsi du, bi kasuetan, ezin izan dela ondorioztatu Soberakin Espezifikoa arrazoizkoa al den (horren zati bat Gastu Orokorretarako Soberakintzat hartu beharko litzateke), ez eta Funts Bibliografikoetako saldoa arrazoizkoa den ere.

  1. urtean zegoen finantza-egoerari dagokionez, Epaitegiaren txostenak nabarmentzen du emaitza korrontea mantendu egin dela 2013. urtearekiko, zorpetzea murriztu egin dela, transferentzia zein diru-laguntza bidezko diru-sarrerek behera egin dutela eta, azken ekitaldietan, nabarmen murriztu dela UPV/EHUren inbertsio-ahalmena.
  2. urtean zegoen finantza-egoerari dagokionez, Epaitegiak adierazi du diru-sarrera korronteak mantendu eta gastu korronteak handitu zirenez, emaitza korronte positiboa murriztu egin zela 2014. urtearekiko eta, era berean, zorpetzeak behera egin zuela bosgarren urtez jarraian.

Transferentzia eta diru-laguntza bidezko diru-sarrerek behera egin dutenez azken ekitaldietan, eta horren ondorioz nabarmen jaitsi denez Unibertsitatearen inbertsio-ahalmena, Epaitegiak ondorioztatu du etorkizunean inbertsioak egin ahal izatea finantzaketa eskuratzeko gaitasunaren araberakoa izango dela (kapitaleko diru-laguntzen bidez edo berriro ere zorpetuz).

Azkenik, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak baieztatzen du, 2014. eta 2015. urteetan, zegozkien aurrekontuen likidazioan bete egin zirela finantza-orekako eta -jasangarritasuneko printzipioak.

Ikasketa osagarriak

Kontseiluaren osoko bilkuran, halaber, Ikasketa Osagarrietako 32 ikastaroren matrikula-prezioak baliozkotzea erabaki du:

Ikastaroa Zenbatekoa
Aho barneko Minaren Diagnostiko Diferentziala (1. edizioa) 120 euro
Landaredia eta Paisaia Iberiar Penintsulan / Vegetation and Landscape of the Iberian Peninsula (6. edizioa) 249,99 euro
Enplegu-bilaketa aktiboa (10. edizioa) 80,01 euro
Emozioak modu adimentsuan maneiatzea (10. edizioa) 80,01 euro
Gaitasun sozialak (10. edizioa) 80,01 euro
Aberaste pertsonala: gogamenaren moldeak (10. edizioa) 80,01 euro
Ikasketa-teknikak eta lan intelektuala (10. edizioa) 80,01 euro
Talde-lana eta motibazioa (10. edizioa) 80,01 euro
Estresa maneiatzea eta errealizazio profesionala (10. edizioa) 80,01 euro
Product Cost Management (1. edizioa) 255 euro
Zientzia Politiko eta Administrazio Zientzietako mintegi partaidetua (3. edizioa) 20 euro
Zientzia Politiko eta Administrazio Zientzietako prestakuntza-mintegi osagarria (3. edizioa) 10 euro
Teoria Politikoko prestakuntza-mintegi osagarria (2. edizioa) 10 euro
Dislexia ulertzea: esparru klinikoan, hezkuntza-esparruan eta esparru pediatrikoan hautemateko eta esku-hartzeko jarraibideak 120 euro
Aktoreen prestakuntza, interpretazioa, sorkuntza eta performance (4. edizioa) 228 euro
Giza kalitatea eta lidergoa (1. edizioa) 90 euro
Telekomunikazio-sare eta -zerbitzuen diseinu eta kudeaketa (4. edizioa) 225 euro
Komunikazio-sistema elektronikoak (4. edizioa) 225 euro
Instalazio termikoak eta fluidoen instalazioak (4. edizioa) 225 euro
Enpresen administrazioa (4. edizioa) 225 euro
Hezkidetzan Esku-Hartzen (3. edizioa) 500 euro
Euskal Zuzenbide Zibil berria: familia- eta oinordetza-alderdiak (2. edizioa) 250,02 euro
Al-Andalusen historia (4. edizioa) 58,50 euro
Testutik interpretaziora (4. edizioa) 58,50 euro
Antzerki-lantegia: antzerkia ozen irakurtzea (4. edizioa) 58,50 euro
Pentsamendu islamikora hurbiltzen: goren unea eta gainbehera (2. edizioa) 58,50 euro
Prentsa-lantegia (4. edizioa) 58,50 euro
Nazioarteko harremanak I (4. edizioa) 58,50 euro
Nazioarteko harremanak II (4. edizioa) 58,50 euro
Erdi Aroko arabiar artea: ondare artistiko eta kulturala idaztea (1. edizioa) 58,50 euro
Antzerki lirikoaren hastapenak: opera eta zarzuela (1. edizioa) 58,50 euro
Forma eta estilo musikalen entzunaldia (1. edizioa) 58,50 euro

 

Atal berean, Osoko Bilkuran ikasketa osagarrien beste 2 ikastaroren matrikula-prezioa ezarri du:

Prestakuntza-eguneratzea I (4. edizioa) 202,50 euro
Prestakuntza-eguneratzea II (4. edizioa) 202,50 euro

 

Hezkuntza Fakultatea eta Erasmus Mundus masterra

Gizarte Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola Bilboko Hezkuntza Fakultate bihurtzea proposatu dio, Bolonia prozesuarekiko koherentzia handiagoa lortzeko, egungo gradu-titulazioak irakasteko, bigarren zikloko eta masterreko ikasketak zabaltzeko eta hezkuntzara aplikatutako oinarrizko ikerketa-jarduera areagotzeko. Kontseiluak, halaber, Hezkuntza Sailari proposatu dio Itsas Baliabide Biologikoen Erasmus Mundus Unibertsitate Masterra ezartzea.

Beste akordio batzuk

Azkenik, Osoko Bilkurak oniritzia eman die EHUk eskatutako aurrekontu-aldaketei eta aurkeztutako 89 berraztertzeko errekurtso ebatzi ditu, 2016ko deialdiko irakasleentzako ordainsari-osagarri gehigarriak esleitzearen harira.


Iruzkinak»

No comments yet — be the first.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: