jump to navigation

GIZARTE-KONTSEILUAK UPV/EHU-KO 969 IRAKASLERI (IRAKASLE ETA IKERLARI) ORDAINSARI OSAGARRIAK ESLEITU DIZKIE 25.05.17

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2017.
add a comment

UPV/EHU-ko Gizarte Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean lanean diharduten 969 irakasleri (irakasle eta ikertzaile) seigarren deialdiari dagozkion B1, B2, B3, A1 eta A2 tarteetako ordainsari osagarrien gehigarriak esleitzea onetsi du, Ezagutza-alorren arabera, 96 Osasungintza Zientzietako Irakasle eta Ikertzaileak dira, 188 Sozial eta Juridikoetakoak, 186 Esperimentaletakoak, 206 Teknikoetakoak, 147 Humanitateetakoak eta 146 Ekonomikoetakoak.
Osagarrien esleipena, irakasle bakoitzarentzat berezia eta banan-banakoa, Gizarte Kontseiluak 2016ko uztailaren 22an VI. Deialdirako ezarritako terminoei jarraiki egin da. Ordainsari osagarriak hiru mailatan sailkatura daude: A maila, bikaintasuna aitortzera zuzendua; B maila, kalitatea eta etengabeko hobekuntza balioesten dituena; eta C maila, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean egindako jardun profesionala aitortzen duena.
Irakasle horien osagarrien esleipenak UPV/EHU-ko Gobernu Kontseiluaren oniritzia jaso zuen joan den maiatzaren 11n eta Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemako Kalitatearen Agentziaren derrigorrezko ebaluazio positiboa dauka.
Ikasketa osagarriak
Kontseiluak, halaber, Ikasketa Osagarrietako zazpi ikastaroen matrikula-tasak ezarri ditu:

 • “Hizkuntz Ingeniaritzaren arloko aplikazioak/Advances Applications on Language Technologies”. (32,45€ Kreditu bakoitzeko, 9 kreditu)
 • “Seminario formativo complementario en Teoría Política”. (100,00 € Kreditu bakoitzeko, 10 kreditu)
 • “Desarrollo de competencias y revisión de enfoques para la enseñanza de Español Lengua Extranjera (ELE)”. (67,86 € Kreditu bakoitzeko, 5,6 kreditu)
 • “Focus on multilingualism: language integration in the curriculum (2. edizioa)”. (100,00 € Kreditu bakoitzeko, 10 kreditu)
 • “Mercado interior y unión monetaria de la Unión Europea”. (20,00 € Kreditu bakoitzeko, 5 kreditu)
 • “Papel del odontólogo en el diagnóstico y tratamiento de la apnea-hipoapnea del sueño”. (150,00 € Kreditu bakoitzeko, 1,6 kreditu)
 • “Scientific Diving”. (98,4848 € Kreditu bakoitzeko, 3,3 kreditu)

Azkenik, osoko saio berean, Kontseiluak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak eskatutako aurrekontuaren hainbat aldaketa ere onetsi ditu.


Kontseiluaren Osoko Bilkurak 2017tik 2020ra arteko jardun-ildoak onartu ditu 29.03.17

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2017.
add a comment

UPV/EHUKO GIZARTE-KONTSEILUAREN PLAN ESTRATEGIKOA UNIBERTSITATEAREKIN PROIEKTUAK PARTEKATZERA BIDERATUTA DAGO, BOST JARDUN-ARDATZ EZARRITA
UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak gaur onartu du 2017tik 2020ra arteko lau urteetako Plan Estrategikoa (eta Nekane Balluerka errektoreak eta Mikel Garmendia idazkari orokorrak lehenengo aldiz parte hartu dute). Helburua Gizarte Kontseilua eragile erabakigarria bilakatzea da, Unibertsitatearekin batera proiektuak definitzeko eta gauzatzeko; eta, aldi berean, Unibertsitatearen eta gizartearen arteko lotura izatea, ingurunean ditugun erronkei irtenbidea ematen saiatzeko.
Horretarako, Gizarte Kontseiluaren plan estrategikoan bi helburu bereizi dira. Datozen bi urteetako helburua, hots, epe laburrekoa, gauzatzeko aukerak estuagoak izango dira, aurrekontuaren murrizketengatik; hala ere, hauxe da helburua: Gizarte Kontseiluaren eta UPV/EHUren arteko lankidetzarako guneak aurkitzea. Ildo horretatik, elkarrekiko proiektu bateratuak definitzen eta egiten bereziki ahalegintzeko asmoa dago; eta proiektuen diseinua, hedapena eta emaitzak partekatuak izango dira. Bigarren helburua, epe ertainekoa –zehazki, 2019tik aurrera hasiko dena–, 2019tik 2022a arteko Unibertsitate Plana egitean eta onartzean datza.
Planean jaso da Kontseiluak kontuan hartu dituela Lehendakariaren 2016-2020ko Gobernu Programan jaso diren konpromisoak. Programa horretan, Eraiki Euskadi deiturikoan, berariaz jaso da, «Unibertsitatearen eta gizartearen arteko loturatzat hartuta, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren lana indartu behar dela, inguruneko erronkei irtenbidea ematen saiatzeko». Hortaz, Gizarte Kontseiluak, besteak beste, honelako unibertsitate-sistema definitzen lagundu behar du: gizartearekin elkarrekintzak bultzatzen dituen eta gizarte-erronkak konpontzeko irtenbideak bilatzen dituen unibertsitate-sistema.
Horregatik guztiagatik, Gizarte Kontseiluaren eta errektore-taldearen eta gainerako agintari akademikoen arteko lankidetza aktiboaren ikuspegitik, planean bost ardatz estrategiko jaso dira:

 • Kontseiluaren eginkizuna indartzea, gizarte-premia berrien behatokitzat hartuta
 • Unibertsitatea eta enpresa hurbiltzea, eta ikasle lizentziadunen laneratzeko aukerak sustatzea
 • Kontseiluaren jarduera-arloetan sariak eta aintzatespen-ekitaldiak antolatzea
 • Beste erakunde eta gizarte-eragile batzuekin aliantzak sortzeko kultura garatzea
 • Unibertsitate-gobernantza lortzen laguntzea, gardentasunean eta kontu-ematean oinarrituta

Masterrak ezartzea, aldatzea eta kentzea
Kontseiluaren Osoko Bilkurak erabaki du Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari proposatzea 2017-2018ko ikasturtean honako gradu- eta master-titulu ofizial hauek ezartzea, aldatzea edo kentzea (betiere, baldin eta UNIBASQ-en aldeko txostena jaso baldin badute):
Ezartzea:

 • Automobilgintzaren Ingeniaritzako Gradua
 • Hizkuntzalaritza Teoriko eta Esperimentala Unibertsitate Masterra, Hizkuntzalaritza Masterraren ordez.

Aldatzea:

 • Psikodidaktika Unibertsitate Masterra: Hezkuntzaren eta Didaktika Espezifikoen Psikologia.
 • Unibertsitate Masterra: MULTIMEDIA KOMUNIKAZIOA UPV/EHU-EITB.
 • Unibertsitate Masterra: Gobernantza eta Politika Ikasketak.
 • Unibertsitate Masterra: Sistema Elektroniko Aurreratuak.
 • Arkitektura Unibertsitate Masterra.
 • Unibertsitate Masterra: Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua.

Kentzea:

 • Hizkuntzalaritza Unibertsitate Masterra, haren ordez Hizkuntzalaritza Teoriko eta Esperimentala Unibertsitate Masterra ezartzeko.

Gai-zerrendan aurrera egiten, Gizarte Kontseiluak, Ekonomia Batzordeak proposatuta, ikasketa osagarrien bi ikastaro berriren matrikula-prezioak ezarri ditu, eta 32 ikastaro gehiagoren tasak baliozkotu.

UPV/EHUko kudeatzailea izendatzea
Horrez gain, UPV/EHUren Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, Nekane Balluerka errektoreak proposatuta, Miren Lorea Bilbao izendatu du Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko kudeatzaile.
Lore Bilbaok aurreko lau urteetan ere jardun du kargu horretan. Bizkaiko Dima herrikoa da. 51 urte dauzka, industria-ingeniaria da, eta bere lanbide-ibilbidearen zatirik handiena UPV/EHUn egin du.
Bestalde, Kontseiluak baimena eman du Unibertsitateak, bazkide sortzaile gisa, EHU Orkestra Sinfonikoa elkartean parte har dezan. Gainera, autonomia-erkidegoari proposatu dio «University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantology» institutua Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari atxikitzea baimentzea.
Azkenik, Osoko Bilkurak 2015eko deialdiari lotuta dauden irakasleen osagarri gehigarriei buruzko berraztertzeko errekurtsoak aztertu, eta esleipenean egindako zenbait huts zuzendu ditu. Horrekin batera, Gizarte Kontseiluaren aurrekontuen likidazioaren egoera, 2016ko abenduaren 31koa, onartu du.
Bukatzeko, aipatzekoa da Gizarte Kontseiluaren bilera horretan Jon Iñaki Zarraga Aburto bertaratu dela, Bizkaiko Batzar Nagusien izenean.