jump to navigation

GIZARTE KONTSEILUAK ONETSI DU ELGOIBARKO TXANDAKAKO INGENIARITZA ESKOLA UPV/EHURI ATXIKITZEA 14.12.11

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2011.
add a comment

UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak gaurko bileran (Bilbon) onetsi du Elgoibarko Txandakako Ingeniaritza Eskola,  Formación Técnica de Maquina Herramienta / Makina Erreminten Hezkuntza Teknikorako Fundazioaren mendekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateari atxikitzea.

Atxikipen hori onartzeko erabakia proposatu zuen Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak. Izan ere, 2011ko urriaren 13an, Gobernu Kontseiluak onartu zuen Elgoibarko Txandakako Ingeniaritza Eskola UPV/EHUri atxikitzeko hitzarmena. Erabakian gogorarazi dute ikasleak ordezkatzeko arauak egokitu behar direla UPV/EHUri atxikitako ikastegien  arautegian ezarrita daudenetara.

Ikasketa osagarrien ikastaroa

Era berean, Kontseiluak onartu du “Ahozko patologiaren diagnostiko eta tratamendua” ikasketa osagarrien ikastaroaren matrikula-prezioa, eta 1.400 eurokoa da. Horrez gain, Kontseiluaren Oso Bilkuraren 2012ko bileren egutegia onartu du. 2012an, zortzi bilera egingo ditu honako egun hauetan:

• otsailaren 1ean
• martxoaren 7an
• maiatzaren 9an
• ekainaren 13an
• uztailaren 11n
• urriaren 3an
• azaroaren 14an
• abenduaren 12an

Bilera berean, Gizarte Kontseiluak IV. deialdiari dagozkion ordainketa-osagai gehigarriak, irakasle eta ikertzaileei esleitzekoak, eztabaidatu eta hainbat erabaki hartu ditu. Horrekin batera, esleipen batzuk berriro egitea eta aurreko deialdiei lotutako ebazpen batzuk betearaztea onetsi du.


HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK GIZARTE KONTSEILUARI AURKEZTU DIO 2008KO UPV/EHUKO FISKALIZAZIOAREN TXOSTENA 18.11.11

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2011.
add a comment

• HKEEren arabera, Unibertsitateak modu egokian bete ditu bere jarduerak arlo horretan erregulatzen dituzten legezko arauak
• Martínez Churriaquek salbuespen batzuk zehaztu zituen hainbat kapitulutan
• UPV/EHUk kontuak eman dizkio Kontseiluari, 2010. ekitaldiko Txosten Ekonomiko Ikuskatua aurkeztuta.

Tribunal Vasco de Cuentas / Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidenteak, José Martínez Churriaquek, gaur UPV/EHUko Gizarte Kontseiluari aurkeztu dio 2008. ekitaldiko Fiskalizazioaren Txostena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko finantza- eta ekonomia-jarduerei buruzkoa. Epaitegiko presidenteak esan duenaren arabera, Unibertsitateak modu egokian bete ditu bere jarduerak arlo horretan erregulatzen dituzten legezko arauak.
Txostenaren aurkezpenean, aurrekontuari, langile-gastuei eta administrazio-kontratazioari buruzko salbuespen batzuk zehaztu ditu Martínez Churriaquek. Halaber, Kontseiluaren Osoko Bilkurari aurkeztu zaion txosten horrek atal bat dauka 2006-2010 aldirako Inbertsioen eta Azpiegituren Urte Anitzeko Planari buruzkoa. Atal horretan ondorio batzuk azpimarratu dira Planaren aldaketen, finantzazioaren eta administrazio-kontratazioaren inguruan.

Kontuak ematea. 2010eko Txosten Ekonomikoa
Bestalde, Unibertsitateak Gizarte Kontseiluari kontuak emateko prozesuaren barnean Osoko Bilkurak onartu egin du UPV/EHUko 2010eko Txosten Ekonomiko Ikuskatua. Aldi berean, Osoko Bilkurak gomendio batzuk eman ditu datozen ekitaldietara begira. Besteak beste, honako hauek dira nabarmentzekoak:
• Soberakin guztien azterketa zehatza egitea
• Dagokien erakundeen aurrean beharrezko kudeaketak egitea, ordaintzeke dauden diru-laguntzak onar ditzaten.

Bestelako hitzarmenak
Era berean, Kontseiluak aurrekontu-aldaketa batzuk onartu ditu, eta Ikasketa Osagarrien bost ikastaroren prezioak baliozkotu ditu, beste gai batzuen artean.


 

GIZARTE KONTSEILUAK EHU BAZKIDE GISA ONARTU DU CICtourGUNEN 5.10.11

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2011.
add a comment

Gaur, Bilbon ospatu den EHUko Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak onartu du Euskal Herriko Unibertsitateak Turismoko Kooperazio-ikerketarako Zentroan (CICtouGUNE) parte hartzea. Zientzia eta teknologia arloko azpiegitura horrek ezagutza bikaintasuna sortzea du xede, eta turismoaren industria ezagutzaren sektore bihurtzea, teknologiaren transferentzia sustatzea eta ikerketaren emaitzak merkatuan erabiltzeko eta sektoreari lehiakortasun are handiagoa ematea ditu helburu.

Euskal Herriko Unibertsitatea zentro horren bazkide izateak harreman egonkorreko programetan parte hartzea eragingo du eta, ondorioz, turismo arloan ikerketa estrategikoko parte hartzea sustatuko du, ikerketa-gaitasuna areagotuko du eta ezagutzak sektorera transferituko ditu, CICtourGUNEra, bereziki.

Ikerketa zentro horrek egun 20 pertsona ditu lanean, eta hainbat enpresatan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Saretik datozen ikerlarien gaitasun zientifikoak eta teknologikoak eta bere jarduera-lerroetan kolaboratzen duten Herri Administrazioaren laguntza ditu.   

Kontseiluaren Osoko Bilkurak “Giza Zientziak (Esperientziaren Gela)” graduaurreko tituluaren tasak onartu ditu 2011-2012 ikasturterako.

Azkenik, Osoko Bilkurak EHUk eskatutako hainbat aldaketa onartu ditu aurrekontuetan eta irakasleei eta ikerlariei esleitutako hainbat ordainsariren aldaketen inguruan ebatzi du.