jump to navigation

2019-2020 ikasturtearen hasieran 120 plaza eskainiko dira, 40 espezialitate bakoitzeko 21.12.18

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2018.
add a comment

 

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA MASTERRA ON-LINE ETA OSO-OSORIK EUSKARAZ BAIMENDU DU GIZARTE KONTSEILUAK 

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, gaur Bilbon, onartu berri du Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak atxikitzea GOI.EUS institutu pribatura, Eibarren egoitza duen ikastetxea eta Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU), irabazi-asmorik gabeko kultura-elkartearen, barne dagoena.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterra irakatsiko du GOI.EUSek Natur Zientziak eta Matematika, Giza eta Gizarte Zientziak eta Hizkuntza eta Literatura espezialitatetan. Guztira 120 plaza eskainiko dira on-line eta oso-osorik euskaraz, 40 espezialitate bakoitzeko. Euko Jaurlaritzak baimendu beharko du masterraren hasiera 2019-2020 ikasturterako.

Gaur egun, UPV/EHUk masterra eskaintzen du era presentzialean hiru espezialitate horietan Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatearen bidez. Baina egungo eskaera plaza-eskaintza baino askoz handiagoa da. On-line erari esker, gradua euskaraz ikasi duten eta era presentzialean onartuta izan ez diren ikasleek aukera izango dute masterra hizkuntza horretan ikasteko, beste unibertsitate batean matrikulatu gabe.

Gaur egun, irakasleen prestakuntzako titulua lortu nahi duten ikasleek ez daukate aukerarik on-line egiteko, eta aukera hori eskaintzen duten unibertsitateetan matrikulatu ohi dira, batez ere Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) etaValencian International University (VIU) unibertsitatetan.

Galdakao-Usansolo Ospitalea eta Bioaraba

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren arteko Hitzarmena aldatzea adostu zuen ere Kontseiluak, OSI Barrualde Galdakao/Galdakao-Usansolo Ospitalearen osasun-instalazio eta zerbitzuak erabili ahal izateko unibertsitateko hezkuntzan eta ikerketan, Basurtuko eta Gurutzetako Ospitaleekin egiten den bezala.

Alderdi horretan, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuan parte hartzeaonartu zuen Osoko Bilkurak. Vitoria-Gasteizen dagoen zentro horren asmoa da erreferentea izatea diziplina anitzeko biomedikuntza ikerketan, esparru klinikoan zein traslazionalean estatu- eta nazioarte-mailan. Bioarabak bere hezkuntzarako ahalmenagatik ere nabarmendu nahi du.

 Aurrekontu-aldaketak

Saio berean, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak 10 000 euro baino gehiagoko aurrekontu-aldaketa proposamena onartu du ekipamendu informatikoaeta zientifikoa erosteko 25 000 euroko zenbatekoaren truke.Era berean, 10 000 euro baino gutxiagoko aurrekontu-aldaketa proposamenak baliozkotzea onartu du ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa erosteko 54 656 euroren truke.19 aurrekontu-aldaketen batura 79 646 eurokoa da.

Gaitzetsitako hamabost errekurtso

Azkenik, ordainsari-osagarriak esleitzeko amaiera-hitzarmenaren aurka jarritako 15 errekurtsoak gaitzetsi ditu Osoko Bilkurak ebaluazio-protokoloa ez izateagatik. Aurreko azaroak 5 EHAOean argitaratutako deialdiak ondorengo ezarri zuen: irakasle eskatzaileek bete beharreko epeak, modua eta baldintzak osagarriak lortu ahal izateko. Gainera, osagarriak bi mailetan sailkatu zituen: An eta Bn. Ak bikaintasuna saritzen du eta B kalitatea eta etengabeko hobekuntza.

Era berean, Osoko Bilkurak C2 ordainsari-osagarria esleitzea adostu zuen bere antzinatasunean oker baten ondorioz era negatiboan ebaluatuta izandako irakasle bati.

Saioa amaitzean eta gai-zerrendatik kanpo, UPV/EHUko Errektoreak, Nekane Balluerka Lasak, Gizarte Kontseiluaren kideei Medikuntza Fakultatea Leioatik Bilbora mugitzeko proiektuaren berri eman die.


Onartuta 32 aurrekontu-aldaketa, 132.852 euroko zenbatekoarekin 10.10.18

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2018.
add a comment

GIZARTE-KONTSEILUAK EHU-KO A ETA B MAILETAKO IRAKASLEEN ORDAINSARIAK OSATZEKO DEIALDIA ONARTU DU

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkura gaur elkartu da Bilbon, eta ordainsarien osagarri gehigarrietarako deialdia onartu dute, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan.
Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak, ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko. Halaber, osagarriok bi mailatan daude sailkatuta: A eta B. Lehendabizikoa bikaintasuna aitortzera dago bideratuta, eta B mailak, berriz, kalitatea eta etengabeko hobekuntza aitortzen ditu.

Deialdi honen aurrekariak
Gizarte Kontseiluak iazko urriaren 25ean izandako osoko bilkura da deialdi honen aurrekaria. Egun hartan, 2017ko ordainsarien osagarri gehigarriak emateko deialdia onartu zen (azaroaren 3ko EHAA).
Haren ostean, aurtengo uztailaren 25ean egindako osoko bilkuran, EHUren Gizarte Kontseiluak adostu zuen B eta A mailetako eta doktore ez diren unibertsitate-eskoletako irakasle titularren jarduerak bertan behera uztea, irakasle eta ikertzaileen ordainsarien osagarri gehigarriei buruzko 2017ko urriaren 25eko deialdiari zegokionez. Osoko bilkurak erabaki hori hartu zuen, ikusirik ezinezkoa zela materialki haiekin jarraitzea (abuztuaren 6ko EHAA); izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren –1. sekzioa– epaiak adierazi zuen ordainsari indibidualen osagarriak balioesteko eta esleitzeko protokoloaren II. eranskina ez zetorrela bat zuzenbidearekin, eta, hortaz, baliogabetu egin zuen.
Berrikiago, 2018ko irailaren 7an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren (Unibasq) protokoloa argitaratu zuen, EHUko irakasleen eta ikertzaileen ordainsarien osagarri indibidualak balioestekoa eta esleitzekoa. Aurrekari horiek kontuan hartuta onartu du Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, hain zuzen, ordainsarien osagarrien deialdi hau.

Aurrekontu-aldaketak
Azkenik, saio berean, Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak aurrekontuak aldatzeko hiru proposamen onartu ditu, 10.000 eurotik gorakoak, ekipamendu informatikoa eta zientifikoa erosteko, hiruren artean 36.314 euroko zenbatekoarekin. Halaber, 10.000 eurotik beherako aurrekontu-aldaketen 29 proposamen baliozkotu ditu, ekipamendu zientifikoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa eskuratzeko, 96.538 euroko zenbatekoarekin. Aurrekontuetan orotara egindako 32 aldaketen batura 132.852 euro da.


Onartu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen 2018/2021 aldirako Plan Estrategikoa 25.07.18

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2018.
add a comment

GIZARTE-KONTSEILUAK ONARTU DITU 2017KO EKITALDIKO EHU-REN KONTUAK

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, Bilbon gaur egindako saioan, EHUren 2017ko kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu; ekitaldi hartan, 405,5 milioi euroko aurrekontua izan zen hasieran, eta zenbateko hori 506,4 milioira iritsi zen (aurreko ekitaldietako geldikina gehituta). Unibertsitateak aurrekontu haren % 83,67 egikaritu zuen.

Kontseiluak, halaber, gehiengodun partaidetza duen entitateetako kontabilitateko egoera-orriak onartu ditu akordio berean. Hain zuzen ere, honako hauek dira: EUSKOIKER, EHUren Udako Ikastaroak, Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa eta Euskampus.

Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu-erakundeari aurkeztu dio informazio ekonomiko-finantzario hori, gizarteari kontu emateko prozesuaren esparruan.

Osoko bilkurak, halaber, honako izen-aldaketa hauek ere onartu ditu gaurko saioan: Donostiako Zientzia Kimikoen Fakultatea aurrerantzean Kimika Fakultatea izango da; eta Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola, berriz, Ingeniaritza Eskola.
Gizarte Kontseiluak, halaber, 2017ko deialdiko C mailako ordainsarien osagarrien esleipena onartu du 281 irakaslerentzat, unibertsitatean izandako dedikazioa errekonozitzeko; halaber, matrikula-tasak erabaki dira, hainbat diziplinatako etengabeko prestakuntzako ikasketa osagarrietarako 30 ikastaro ingurutarako.

EHUren 2018-2021 aldirako Plan Estrategikoa
Osoko bilkura horretan bertan, EHUren 2018-2021 aldirako Plan Estrategikoa landu dute, Gobernu Kontseiluak hilaren 12an onartu zuena. Plan Estrategiko horrek erakunde akademikoaren jarduera-ildo nagusiak markatzen ditu, eta Gizarte Kontseiluak hainbat ekarpen egin dizkio. Planak bost ardatz estrategiko zabalduko ditu. Haietako bat gizartearekin izango den harremana izango da, non jakintzaren transferentzia indartu nahi baita eragile sozialen, publikoen eta pribatuen artean; halaber, unibertsitatearen partaidetza sustatu nahi da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean. Horrez gain, dibulgazio zientifikoa, garapen jasangarria eta gizarteratze-politikak sustatu nahi dira.

Berezko tituluak
Kontseiluak 2018/2019 ikasturterako prezioak onartu zituen berezko 46 master eta graduondokoetarako: haietatik bik prezioa aldatuko dute, 22k berdin jarraituko dute eta beste 22 berriak dira. Datorren ikasturtean, zehazki, honako berezko titulu hauek emango ditu EHUk: 4 Arkitekturan, 1 Arte eta Zientzietan, 2 Gizarte eta Ongizatean, 1 Biomedikuntzan, 7 Bizitza Kalitatean eta Osasunean, 3 Gizarte Politika eta Osasunean, 3 Zuzenbidean, 4 Hezkuntzan, 10 Enpresa eta Ekonomian, 2 Hizkuntza eta Literaturan, 7 Ingeniaritza eta Teknologian, 1 Ingurumenean eta 1 Biktimologian. Masterren eta graduondokoen katalogoa kontsultatzeko, https://www.ehu.eus/eu/web/titulospropios/berezko-titulazioen-eskaintza-18-19.

Berezko titulazioetan egindako ezarpenak, aldaketak eta ezabapenak
Osoko bilkuran, halaber, erabaki dute Hezkuntza Sailari proposatzea 6 titulazio berri ezartzea eta 12 erretiratzea. Beste 3 aldatu egingo dira.

Ezarpen berrikoak
• Proiektu Zuzendaritza Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Zahartze Osasungarria eta Bizitza Kalitatea Unibertsitate Masterra (Osasun Zientziak);
• Itsas Bitartekoak Erasmus Mundus Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea Unibertsitate Masterra (Arteak eta Humanitateak);
• Fabrikazio Digitala Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Neurozientzia Kognitiboko Doktoretza Programa (Gizarte Zientziak eta Juridikoak).

Aldaketa
• Kudeaketa eta Enpresa Marketineko Gradua (Gizarte eta Lege Zientziak);
• Oinarrizko Eskubideak eta Botere Publikoak Unibertsitate Masterra (Gizarte eta Lege Zientziak);
• Itsas Ingurumena eta Bitartekoak Erasmus Mundus Unibertsitate Masterra (Zientziak).

Erretiratzea
• Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Hizkuntza eta Komunikazio Teknologiak Erasmus Mundus Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Proiektu Zuzendaritzako Europako Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Zientzia Kognitiboa eta Giza Zientziak: Hizkuntza, Komunikazioa eta Antolaketa Unibertsitate Masterra (Arteak eta Giza Zientziak);
• Euskal Nazionalismoa XXI. mendean (Gizarte eta Lege Zientziak);
• Ekonomi Integrazioa Unibertsitate Masterra (Gizarte eta Lege Zientziak);
• Integrazio Politikoa eta Batasun Ekonomikoa Europar Batasunean Unibertsitate Masterra (Gizarte eta Lege Zientziak);
• Sistema Informatiko Aurreratuak Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Autonomia Pertsonala Babesteko Teknologia Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura);
• Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea Unibertsitate Masterra (Arteak eta Humanitateak);
• Zahartze Osasungarria eta Bizitza Kalitatea Unibertsitate Masterra (Osasun Zientziak);
• Ingeniaritza Termikoa Unibertsitate Masterra (Ingeniaritza eta Arkitektura).

Halaber, Gizarte Kontseiluak erabaki du bost lankidetza-beka banatzea, Ministerioak 2018-2019 ikasturterako deituak, EHUren sail hauetako ikerketa-taldeetarako:
• Kimika Aplikatua;
• Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroa;
• Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia;
• Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia;
• Zuzenbide Publikoa.

Azkenik, saio horretan bertan, Kontseiluak honako hauek ere onartu ditu: hainbat aurrekontu-aldaketa, unibertsitateak eskatuta, 254.114 euroko zenbatekoarekin; irakasleentzako eta ikerlarientzako ordainsarien osagarriak esleitzeko aurkeztutako hainbat errekurtso; eta osoko bilkuren eta batzordeen egutegia finkatzea 2018ko abendurako eta 2019ko martxorako eta uztailerako.