jump to navigation

GIZARTE KONTSEILUAK UPV/EHU-REN 2021EKO KONTUAK ONARTU DITU 29.06.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Hainbat dirulaguntzeri dagozkio 405,5 milioi euro

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur egindako bileran onartu ditu Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko kontabilitate egoera-orriak 2021eko ekitaldirako, zeinean unibertsitateak 436,9 milioi euroko aurrekontua izan zuen. Zenbateko hori aurreko ekitaldietako soberakinen gehikuntzaren ondorioz aldatu eta 559,1 milioira heldu zen, zeinetatik UPV/EHUk 454,3 milioi erabili zituen.

Eusko Jaurlaritzaren diru-transferentziek eta dirulaguntza arruntek UPV/EHUren finantzazio iturri nagusia osatzen dute 353,6 milioi eurorekin.

2021eko ekitaldian ondare-emaitza ekonomikoaren kontura egotzitako diru-transferentzien eta dirulaguntza arrunten guztizko zenbatekoa 405,5 milioi eurokoa da, honako banakapen honen arabera:

Osoko Bilkurak akordio berean baimendu ditu Euskoiker, UPV/EHUko Uda Ikastaroak eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa erakundeen, zeinetan unibertsitateak gehiengo parte-hartze duen, kontabilitate egoera-orriak. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu organoari aurkeztu dio finantza eta ekonomi informazio hori gizarteari kontuak emateko prozesuaren barnean.

Aurrekontu aldaketak

Gaurko bileran bertan, Osoko Bilkurak 10.000 euro baino gehiagoko 6 aurrekontu aldaketa proposamen onartu ditu 421.151 euroko guztizko zenbatekorekin. Gainera, 10.000 euro baino gutxiagoko 24 proposamen baliozkotzea adostu du 76.000 euro baino gehiagoko zenbatekorekin, ekipamendu zientifikoren, irakaskuntzarakoaren, informatikoren, eta ikus-entzunezkoaren erosketarako.

Berezko titulazio berriak

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak 2022-2023 ikasturtean eskainiko dituen berezko titulazioen prezioak onartu ditu ere. UPV/EHUk hirurogei master eta graduondoko baino gehiago eskaintzen ditu. https://ehu.eus/eu/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak

Hurrengo ikasturtean honako hamabi berezko titulazio berri hauek eskainiko dira:

Unibertsitateko aditua

 • Gizarte eta Hezkuntzako Proposamenak eta Ongizatea Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan.
 • Zauri Konplexuak, Kronikoak eta Zikatrizazio Zailekoak dituzten Pertsonen Zaintza Integrala.
 • Kirola, Hezkuntza eta Elkarbizitza: Haur eta nerabeen babesa.
 • Gizarte eta Hezkuntzako Proposamenak eta Ongizatea Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan.

Unibertsitateko espezializazioa

 • Irakaskuntza Atzerriko Hizkuntzen eta Edukien Ikasketa Integratuan (AHEII).
 • Kudeaketa Linguistiko eta Kulturala Pazientean Zentraturiko Osasun Arretan.
 • Suizidologia.

Berezko masterra

 • Gizarte eta Hezkuntza arloko Esku-hartzea Arriskuan eta Gizarte Gatazkan Dauden Nerabe eta Gazteekin.
 • Jasangarritasunerako Aldaketaren Lidergoa eta Kudeaketa. Balio Soziala Sortzeko Laborategia ALDATUZ.
 • Finantza Merkatuak eta Banka Pribatua.
 • Periodontzia.
 • Arte eta Kultura Garaikideko Praktika eta Teoria.

Horrez gain, Osoko Bilkurak Giza Zientzietako Unibertsitate Tituluaren (Esperientzia gelak) prezioa finkatu du 2022-2023 ikasturterako.

Bost lankidetza-beka

Halaber, Gizarte Kontseiluak Ministerioak 2022-2023 ikasturterako deitutako bost lankidetza-beka ikerketa taldeen puntuazioen arabera garatutako zerrenda hasten duten UPV/EHUko Sailei eskainiko dizkiela hitzartu du:

 • Ingeniaritza Kimikokoa
 • Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia
 • Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza
 • Historia Garaikidea
 • Matematikak

Ordainsari osagarri gehigarriak

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak ordainsari osagarri gehigarrien urteko deialdia onartu du ere, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileek (IIP), Eusko Jaurlaritzako 209/2006 Dekretuan ezarritakoaren arabera, irakaskuntzaren eta ikerkuntzaren inguruko haien merezimenduak aitortzen dituzten osagarrien esleipena eskatu ditzaten.

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da irailean, eta bertan ezarriko dira ordainsari osagarriak jasotzeko irakasle eskatzaileek bete behar dituzten baldintzak, eskaera egiteko modua eta epeak. Horrez gain, kontseiluak A eta B mailei dagozkien azken deialdiko ordainsari osagarriak esleitu dizkie 681 irakasleri.

Aldaketak sei masterretan eta gradu batean

Gizarte Kontseiluak Hezkuntza Sailari proposatuko dio Material Berrien Master Unibertsitarioaren funtsezko aldaketa, zeina UPV/EHUk (koordinatzailea) eta Kantabriako Unibertsitateak batera antolatzen duten. Aldaketak proposatuko ditu ere honako master hauetan: Zientzia eta Teknologia Kuantikoak Unibertsitate Masterrean, Gizarte Demokratikoa, Estatua eta Zuzenbidea Unibertsitate Masterrean, Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza Unibertsitate Masterrean, Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra Unibertsitate Masterrean eta Osasun Psikologia Orokorra Unibertsitate Masterrean. Aipatutako titulazioen sarrera plaza kopurua handituko da. Horrez gain, Gizarte Kontseiluak Ingurumen Zientzietako Graduaren ikasketa planaren aldaketa proposatu du, zeina UPV/EHUren gradu esklusiboa den.

Azkenik, eta saio berean, osoko bilkuren eta batzordeen egutegia onartu da hurrengo ikasturterako, 2022ko azarorako eta abendurako, eta 2023ko martxorako eta ekainerako.


GIZARTE KONTSEILUAK UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO PLAN ESTRATEGIKOAREN BERRITZEAN PARTE HARTU DU 27.04.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Osoko Bilkurak UPV/EHUren parte-hartzea baimendu du Confede elkartean.

UPV/EHUk Plan Estrategikoaren berritzeari ekin dio 2022-2025 urteetarako eta Gobernu Kontseiluari eta Gizarte Kontseiluari plana aurkeztu zien martxoaren 31an eta apirilaren 4an gauzatutako bileretan. Hausnarketa estrategikoa 2021eko barne egoeraren analisian oinarritzen da, pandemiaren eraginean, unibertsitate arloko joeretan eta lekuko eta mundu-mailako marko estrategiko sozioekonomikoan.

Garatutako dokumentua ikusita, ikuspegi orokorretik, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak gaur Bilbon ospatu den Osoko Bilkuran ondorengo alderdi hauek garrantzitsutzat azpimarratu ditu:

1.- Unibertsitatearen posizionatzea ordezkari sozialki arduratsu eta jasangarri gisa eta kultur erreferente gisa.

2.- Aitzindaritza unibertsitate europarren eta ibero-amerikarren multzoan.

3.- Erantzuna gizarte erronkei.

4.- Formakuntzaren orientazioa garapen profesionalerako eta ikasleriaren enplegagarritasunerako.

5.- Lankidetza gizarte ordezkariekin ikerkuntzan eta ezagutzaren transferentzian eta bereziki ekintzailetzaren sustapenean.

6.- Integratzea unibertsitate sareetan eta elkartasun estrategikoetan.

7.- Inplikazio ekonomikoa, soziala eta kulturala ingurunean.

8.- Motibazioaren sustapena eta Unibertsitateko Komunitatea osatzen duten pertsonen inplikazioa.

 9.- Apustua gobernu bizkor baten alde, baliabideen optimizazioaren alde eta hezkuntza eta ikerketa azpiegituren berritzearen alde.

UPV/EHUren 2022-2025 Plan Estrategikoak bost ardatz estrategiko nagusi zehazten ditu:

 • Formakuntza
 • Ikerkuntza eta transferentzia
 • Kultura eta gizartea
 • Pertsonak
 • Gobernantza eta baliabideak

Aurrekontu aldaketak

Gaurko bileran bertan, Osoko Bilkurak 10.000 euro baino gehiagoko 14 aurrekontu aldaketa proposamen onartu ditu 169.704,17 euroko guztizko zenbatekorekin, bulego, irakaskuntza, zientzia eta inbentario materialerako. Gainera, 10.000 euro baino gutxiagoko 26 proposamen baliozkotzea adostu du 102.987,93 euroko guztizko zenbatekorekin, ekipamendu zientifikoren, irakaskuntzarakoaren, informatikoren, eta ikus-entzunezkoaren erosketarako. 40 aurrekontu aldaketa horien guztizko kopurua 272.692,1 eurokoa da.

Parte-hartzea Confeden

Azkenik, Ekonomia eta Enpresa Fakultatearen eskariz, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak bilera berdinean UPV/EHUren parte-hartzea onartu du Espainiako Ekonomia eta Enpresa Dekanoen Konferentzian (Confede). Elkartea 1998an eratu zen, irabazi asmorik gabe eta estatu mailarekin, eta horren helburuen artean honako hau dago: ekonomia eta enpresa ikasketen sustapena, hobekuntza eta koordinazioa fakultateetan. Confede fakultateen arteko lankidetza eta kohesioa sustatzearen aldekoa da ere, eta gainera, parte-hartzea ahalbidetzen du ekonomia eta enpresa alorreko unibertsitate ikasketetarako interesekoak diren eztabaida-lekuetan.


GIZARTE-KONTSEILUAK 460,6 MILIOI EUROKO AURREKONTUA ONARTU DU UPV/EHU-RAKO 2022KO, AURTENGOA BAINO % 5,32 HANDIAGOA 4.04.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak osoko bilkura egin du gaur Bilbon, eta EHUren 2022ko aurrekontua onartu dute. Orotara 460,6 milioi euro izango ditu UPV/EHUk, % 1,46 gehiago.

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak erabaki du aurrekontua onartzea, aztertu ostean UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak martxoaren 31an onartutako proiektua eta Ekonomia eta Finantza Batzordeak proiektu hari buruz egindako txostena. Txosten horrek berritasun nagusiak aztertzen ditu, eta analisi ekonomiko-finantzario luze-zabala egiten du, kapituluak, programak eta gastu-unitateak kontuan izanda.

Kapituluen araberako azterketan jasota dagoenez, UPV/EHUk honela antolatuko ditu diru-partidak 2022an:
• 354,3 milioi euro langileen gastuetara (I. kapitulua), guztizkoaren % 76,91 eta 2021an baino % 6,8 gehiago;
• 77,6 milioi euro gastu korronteetara (II. kapitulua), guztizkoaren % 16,85 eta iaz baino % 1,75 gehiago;
• 22,4 milioi euro inbertsioetara (VI. kapitulua), aurrekontuaren % 4,87 eta 2021ko aurrekontuan baino % 4,5 gutxiago.
• Finantza-gastuak, transferentziak, diru-laguntzak eta Gizarte Kontseiluaren aurrekontua dira gainerakoak (haietarako zuzkidura 450.000 eurokoa da).