jump to navigation

UPV/EHUk HAMABI UNIBERTSITATE-TITULAZIO DUAL ESKAINIKO DITU DATORREN IKASTURTEAN 21.12.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur erabaki du Hezkuntza Sailari honako hauen ezarpena eskatzea

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur goizean erabaki du Hezkuntza Sailari Gizarte Zientzien eta Legearen arloko zazpi unibertsitate-titulazioren eta Ingeniaritza eta Arkitekturaren arloko bost unibertsitate-titulazioren ezarpena proposatzea. Unibertsitate-titulazio horiek prestakuntza DUAL gisa eskainiko dira hurrengo ikasturtean. Prestakuntza duala ikaskuntza ikastetxean nahiz enpresan garatzen duen hezkuntza sistema mistoa da. Hamabi kasu horietan, UPV/EHUk erakunde, enpresa eta beste agente batzuekin sinatutako lan-hitzarmenen bitartez nahitaezko ezagutza teorikoak emango ditu, eta elkarte parte-hartzaileek horiek osatuko dituzte ikasleriari alderdi praktikoa irakatsiz.

Gizarte Zientzien eta Legearen arloan prestakuntza DUALaren bidez eskainiko dira honako zazpi gradu hauek: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza (Bizkaia eta Gipuzkoa), Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa, Ikus-entzunezko Komunikazioa, Kazetaritza, Publizitatea eta Harreman Publikoak, Soziologia eta Lan Harremanak eta Gizarte Langintza. Ingeniaritza eta Arkitekturaren arloan honako hiru gradu hauek: Automobilgintzaren Ingeniaritza, Prozesu eta Produktuen Berrikuntzaren Ingeniaritza eta Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza. Baita honako bi unibertsitate master hauek: Fabrikazio Digitala/Master in Digital Manufacturing eta Sistema Txertatuen Ingeniaritza.

Hogeita hamar ikastaro osagarri

Horrez gain, Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak iraupen laburreko hogeita hamar ikastaro osagarri onartu edo hitzartu ditu. Horien artean honako hauek daude: Epidemiologia eta demografia, Enpresen administrazioa, Telekomunikazio sare eta zerbitzuen diseinu eta gestioa, Kristautasunaren oinarriak, Erdi aroko arte arabiarra, Giza eboluzioa, UPV/EHUko Gazte Ekintzailetzarako Programarako prestakuntza osagarriko ikastaroak, Haur eta gazte literatura ikasgeletan eta Industria marketing digitala.

Ordainsari osagarriak 296 irakasleri

2022ko azken saioan, UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak aurtengo deialdiari dagozkion C1 eta C2 mailetako gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitu dizkie 296 irakasleri. Horrez gain, iazko deialdiko A eta B osagarrien esleipenaren aurka aurkeztutako errekurtsoak ebatzi dira.

Aurrekontu-aldaketak

Gaurko bileran bertan, Osoko Bilkurak 10.000 eurotik gorako 4 aurrekontu aldaketa proposamen onartu ditu, 112.566,70 euroko guztizko zenbatekorekin, bulegoko materiala, ikasmateriala, material zientifikoa eta inbentariagarria erosteko. Halaber, 10.000 eurotik beherako 18 proposamen baliozkotzea adostu du, 52.471,61 euroko guztizko zenbatekorekin, ekipamendu zientifikoa, irakaskuntzakoa, informatikoa, eta ikus-entzunezkoa erosteko. 22 aurrekontu aldaketa horien batura 165.038,31 euro da guztira.

Gizarte Kontseiluaren 2023ko aurrekontua

Osoko bilkurak UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren 2023ko ekitaldirako aurrekontua ere onetsi du, zeinaren diru-sarreren eta gastuen egoera 450.000 eurokoa baita guztira. Gizarte Kontseilua euskal gizarteak unibertsitatean parte hartzen duela bermatzen duen gobernu-organoa da, eta gizartearen eta unibertsitate-komunitatearen interesak ordezkatzen ditu.

Unibertsitateko jarduerekiko lankidetza aktiboaren ikuspegitik, bost jarduera-ardatz ditu:

 • Kontseiluaren egitekoa indartzea, gizarte-beharrizan berriak kontuan izanda.
 • Unibertsitatea eta enpresak gerturatzea eta ikasle egresatuen enplegagarritasuna sustatzea.
 • Sariak eta aintzatespenak ematea Gizarte Kontseiluaren jarduera-esparruetan.
 • Aliantza-politika bat garatzea beste gizarte-entitate eta -erakunde batzuekin.
 • Gardentasunean eta kontu-ematean oinarritutako unibertsitate-gobernantza baterantz aurrera egiten laguntzea.


OSASUN ARLOKOAK DIRA BATEZ BESTEKOTIK GORAKO SOLDATA DUTEN UNIBERTSITATE TITULUAK (1.860 EURO HILEAN) 10.11.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Gaur,Gizarte Kontseiluak Lanbidek laneratzeari buruz egindako azken txostena aztertu du.

Lanbidek Euskal Unibertsitate Sistemako 2018ko promozioko ikasleen laneratzeari buruz egindako azken inkestaren arabera, lanaldi osoan lan egiten duten UPV/EHUko graduatuen batez besteko soldata hau da: hilean 1.602 euro garbi, 14 ordainsarirekin. Zehazki, gizonena 1.624 eurokoa da; emakumeena, berriz, 1.585 eurokoa. Azken urteetan, soldaten arteko alde hori murrizten joan da.

Jakintza-arloei dagokienez, soldatak hauek dira (handienetik txikienera): Osasun Zientziak (1.860,12 euro), Teknikoak (1.657,01 euro), Giza Zientziak (1.445,08) eta Zientzia Esperimentalak (1.412,95 euro).

Osasun, Teknika eta Ekonomia eta Legearen jakintza-arloetako tituluak dituzten pertsonen lan-bilaketa aktiboa batez bestekoa baino laburragoa da. Bila hasten direnetik, hiruzpalau hilabete behar dituzte lana lortzeko.

Ikasketak bukatu eta hiru urtera, promozio horren langabezia-tasa % 12,7koa da; aurreko promozioarena, berriz, % 13koa zen. Gainera, enplegu-tasa % 79koa da, 2017ko promozioaren kasuan baino bi puntu txikiagoa. Gaur, Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuran, datu horiek eta ‘Euskal Unibertsitate Sistemako Pertsona Egresatuen Laneratzeari buruzko azterlanaren emaitza nagusien’ beste datu batzuk, 2021ekoak eta Lanbidek emandakoak, aztertu dira.

2021eko abenduan, ikasketak bukatu eta hiru urtera, hamar pertsonatik zortzi lanean ari ziren, batek ikasten jarraitzen zuen eta bat langabezian zegoen, aipatutako txostenaren datuen arabera. Egresatutako pertsonen % 44ak kontratu egonkorra zuen, eta % 56ak aldi baterakoa. Egonkortasun handiena jakintza-arlo Teknikoek eta Ekonomia eta Legearen arlokoek zuten.

Enplegu-tasa handienak

Lan-merkatuan hiru urte daramatzan Euskal Unibertsitate Sistemako 2018ko promozioari buruzko azken edizioan, jakintza-arloaren araberako enplegu-tasa handienak nabarmendu behar dira:

 • Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritza……………………………% 100
 • Medikuntza…………………………………………………………….…….% 100
 • Odontologia………………………………………………………………….% 100
 • EAZ + Industria Ingeniaritza Teknikoa……………………..…………….% 100
 • Ingeniaritza Elektrikoa……………………………………………………..% 100
 • Farmazia……………………………………………………………………..% 99
 • Erizaintza………………………………………………………………………% 98
 • Lidergo ekintzailea……………………………………………..…………..% 98
 • Biokimika eta Biologia Molekularra……………………………………….% 95
 • Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua…..% 95
 • Ingeles filologia……………………………………………………………..% 95
 • Elikagaien teknologia……………………………………………………….% 95
 • Giza Nutrizioa eta Dietetika………………………………………………….% 95
 • Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza….% 94
 • Ekonomia-zuzenbidea………………………………………………………% 94
 • Itzulpengintza eta Interpretazioa…………………………………………..% 94
 • EAZ + Zuzenbidea ……………………………………………………………% 94
 • EAZ……………………………………………………………………………..% 91

Gutxi gorabehera, teknikaren eta osasunaren jakintza-arloetan titulua duten hamar pertsonetatik bederatzi lanean ari dira, eta ekonomia juridikoko ikasketak bukatutako hamarretik zortzi. Gizarte-arloen (% 18), Giza Zientzien (% 18,8) eta Zientzia Esperimentalen (% 14) tituluek, berriz, emaitza okerrenak lortu dituzte, eta beren langabezia-tasa batez bestekoaren gainetik dago.

Gogobetetze-maila nabarmena lanarekin

Graduatuek 10etik 7ko gogobetetasun-maila dute lanarekin, mailaz igotzeko aukerak, soldata eta lanaren egonkortasuna kontuan hartuta. Grafikoan, lanarekin duten gogobetetze-maila zehaztasunez ikusi daiteke, 2018ko promozioko ikasleen bizilekuaren arabera.

Laneko mugikortasun geografikoa

Lanbideren azken inkesta horren arabera, % 77 autonomia-erkidegoan bizi eta lanean ari da. % 13 Euskadin bizi eta lanean ari da, % 2 Euskaditik kanpo bizi baina Euskadin lanean ari da, eta % 7 Euskaditik kanpo bizi eta lanean ari da. Euskaditik kanpo, aipatutako inkestak jasotako mugikortasun geografikoaren arabera, graduatutakoen
% 11 beste autonomia-erkidego batzuetan bizi eta lanean ari da; % 3, berriz, munduko hainbat herrialdetan.

Lanbidek inkesta hori urtero egiten du 1997tik, EHUko Gizarte Kontseiluaren ekimenez. Ikasleek titulua lortu eta hiru urtera egiten du. Izan ere, denbora hori nahikotzat jotzen du, karrera bat sektore edo lanbide zehatz baterantz bideratzeko. Urtero, Euskal Enplegu Zerbitzuak 30.000 pertsona inguru inkestatzen ditu, Euskadiko ikasleriaren laneratzearen adierazleak ezagutzeko.

Aldaketak aurrekontuetan eta osagarriak

Gai-zerrendaren beste puntu batean, Osoko Bilkurak 10.000 eurotik gorako 2 aurrekontu aldatzeko proposamenak onartu ditu. Guztira 53.710,67 euro izango dira, bulego-, irakaskuntza- eta zientzia-materiala erosteko. Horrez gain, 10.000 eurotik beherako 42 proposamen baliozkotzea adostu du. Guztira 133.076,91 euro izango dira, ekipamendu zientifikoa, irakaskuntzakoa, informatikoa eta ikus-entzunezkoa erosteko. Aurrekontuetan egindako 44 aldaketa horien guztizko zenbatekoa 186.787,58 eurokoa da.

Azkenik, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak onartu ditu aurreko urteko deialdiari dagokion UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen ordainsari-osagarri gehigarrien esleipenaren aurrean aurkeztutako errekurtsoak.


GIZARTE KONTSEILUAK UPV/EHU-REN 2021EKO KONTUAK ONARTU DITU 29.06.22

Posted by consejosocialupvehu in notasprensa-2022.
add a comment

Hainbat dirulaguntzeri dagozkio 405,5 milioi euro

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak gaur egindako bileran onartu ditu Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko kontabilitate egoera-orriak 2021eko ekitaldirako, zeinean unibertsitateak 436,9 milioi euroko aurrekontua izan zuen. Zenbateko hori aurreko ekitaldietako soberakinen gehikuntzaren ondorioz aldatu eta 559,1 milioira heldu zen, zeinetatik UPV/EHUk 454,3 milioi erabili zituen.

Eusko Jaurlaritzaren diru-transferentziek eta dirulaguntza arruntek UPV/EHUren finantzazio iturri nagusia osatzen dute 353,6 milioi eurorekin.

2021eko ekitaldian ondare-emaitza ekonomikoaren kontura egotzitako diru-transferentzien eta dirulaguntza arrunten guztizko zenbatekoa 405,5 milioi eurokoa da, honako banakapen honen arabera:

Osoko Bilkurak akordio berean baimendu ditu Euskoiker, UPV/EHUko Uda Ikastaroak eta Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa erakundeen, zeinetan unibertsitateak gehiengo parte-hartze duen, kontabilitate egoera-orriak. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko gobernu organoari aurkeztu dio finantza eta ekonomi informazio hori gizarteari kontuak emateko prozesuaren barnean.

Aurrekontu aldaketak

Gaurko bileran bertan, Osoko Bilkurak 10.000 euro baino gehiagoko 6 aurrekontu aldaketa proposamen onartu ditu 421.151 euroko guztizko zenbatekorekin. Gainera, 10.000 euro baino gutxiagoko 24 proposamen baliozkotzea adostu du 76.000 euro baino gehiagoko zenbatekorekin, ekipamendu zientifikoren, irakaskuntzarakoaren, informatikoren, eta ikus-entzunezkoaren erosketarako.

Berezko titulazio berriak

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak 2022-2023 ikasturtean eskainiko dituen berezko titulazioen prezioak onartu ditu ere. UPV/EHUk hirurogei master eta graduondoko baino gehiago eskaintzen ditu. https://ehu.eus/eu/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak

Hurrengo ikasturtean honako hamabi berezko titulazio berri hauek eskainiko dira:

Unibertsitateko aditua

 • Gizarte eta Hezkuntzako Proposamenak eta Ongizatea Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan.
 • Zauri Konplexuak, Kronikoak eta Zikatrizazio Zailekoak dituzten Pertsonen Zaintza Integrala.
 • Kirola, Hezkuntza eta Elkarbizitza: Haur eta nerabeen babesa.
 • Gizarte eta Hezkuntzako Proposamenak eta Ongizatea Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan.

Unibertsitateko espezializazioa

 • Irakaskuntza Atzerriko Hizkuntzen eta Edukien Ikasketa Integratuan (AHEII).
 • Kudeaketa Linguistiko eta Kulturala Pazientean Zentraturiko Osasun Arretan.
 • Suizidologia.

Berezko masterra

 • Gizarte eta Hezkuntza arloko Esku-hartzea Arriskuan eta Gizarte Gatazkan Dauden Nerabe eta Gazteekin.
 • Jasangarritasunerako Aldaketaren Lidergoa eta Kudeaketa. Balio Soziala Sortzeko Laborategia ALDATUZ.
 • Finantza Merkatuak eta Banka Pribatua.
 • Periodontzia.
 • Arte eta Kultura Garaikideko Praktika eta Teoria.

Horrez gain, Osoko Bilkurak Giza Zientzietako Unibertsitate Tituluaren (Esperientzia gelak) prezioa finkatu du 2022-2023 ikasturterako.

Bost lankidetza-beka

Halaber, Gizarte Kontseiluak Ministerioak 2022-2023 ikasturterako deitutako bost lankidetza-beka ikerketa taldeen puntuazioen arabera garatutako zerrenda hasten duten UPV/EHUko Sailei eskainiko dizkiela hitzartu du:

 • Ingeniaritza Kimikokoa
 • Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia
 • Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza
 • Historia Garaikidea
 • Matematikak

Ordainsari osagarri gehigarriak

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak ordainsari osagarri gehigarrien urteko deialdia onartu du ere, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileek (IIP), Eusko Jaurlaritzako 209/2006 Dekretuan ezarritakoaren arabera, irakaskuntzaren eta ikerkuntzaren inguruko haien merezimenduak aitortzen dituzten osagarrien esleipena eskatu ditzaten.

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da irailean, eta bertan ezarriko dira ordainsari osagarriak jasotzeko irakasle eskatzaileek bete behar dituzten baldintzak, eskaera egiteko modua eta epeak. Horrez gain, kontseiluak A eta B mailei dagozkien azken deialdiko ordainsari osagarriak esleitu dizkie 681 irakasleri.

Aldaketak sei masterretan eta gradu batean

Gizarte Kontseiluak Hezkuntza Sailari proposatuko dio Material Berrien Master Unibertsitarioaren funtsezko aldaketa, zeina UPV/EHUk (koordinatzailea) eta Kantabriako Unibertsitateak batera antolatzen duten. Aldaketak proposatuko ditu ere honako master hauetan: Zientzia eta Teknologia Kuantikoak Unibertsitate Masterrean, Gizarte Demokratikoa, Estatua eta Zuzenbidea Unibertsitate Masterrean, Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza Unibertsitate Masterrean, Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra Unibertsitate Masterrean eta Osasun Psikologia Orokorra Unibertsitate Masterrean. Aipatutako titulazioen sarrera plaza kopurua handituko da. Horrez gain, Gizarte Kontseiluak Ingurumen Zientzietako Graduaren ikasketa planaren aldaketa proposatu du, zeina UPV/EHUren gradu esklusiboa den.

Azkenik, eta saio berean, osoko bilkuren eta batzordeen egutegia onartu da hurrengo ikasturterako, 2022ko azarorako eta abendurako, eta 2023ko martxorako eta ekainerako.